Kandidaten Leefbaarheids Award "de Regelaar" 2018

Huurdersvereniging is op zoek naar kandidaten!!

 

Huurdersvereniging Over-Betuwe (HvOB) die de belangen van de huurders van Woningcorporatie Vivare in Elst behartigt, reikt op 12 januari 2019 voor de twaalfde maal de leefbaarheidsaward “De Regelaar” uit aan degene die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in Elst,  en op deze wijze het wonen in deze plaats extra plezierig heeft gemaakt.

De huurdersvereniging nodigt de inwoners van Elst uit om verenigingen of mensen in persoon die in aanmerking kunnen komen voor deze Award voor te dragen.

De winnaar ontvangt een cheque van één duizend Euro (€ 1.000,-) te besteden aan een bestaand of nieuw project. Daarnaast krijgt de daarvoor in aanmerking komende persoon “De Regelaar” zoals de Award heet, in beeldvorm uitgereikt. Ook is er voor de in aanmerking komende persoon hem/haar een vrij te besteden bedrag  van vijftig Euro (€ 50,)- beschikbaar.

De niet als eerste genomineerde , ontvangen  een aanmoedigingsbedrag van één honderd Euro (€ 100,-), inclusief  een fraaie oorkonde.

Een onafhankelijke deskundige- jury bestaande uit 4 personen beoordeelt de inzendingen. 

Deze jaarlijkse uitreiking zal volgend jaar op 12 januari  2019 tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de huurdersvereniging plaatsvinden.

Het spreekt voor zich dat bij een inzending een heldere omschrijving dient te worden verstrekt waarom men van mening is, dat deze persoon met zijn evt. organisatie de Award verdient. Voorbeelden om te kunnen worden voorgedragen zijn: het op vrijwillige basis organiseren en bevorderen van projecten voor het algemeen belang kortom alles moet te maken hebben met de leefbaarheidsbevordering. 

Eventueel te nomineren kandidaten kunnen tot 08 december 2018 worden voorgedragen bij het secretariaat van de Huurdersvereniging Over-Betuwe, Antwoordnummer 210, 6660 WB Elst of per e-mail: hvob@outlook.com

Zaterdag 13 januari 2018 was de geslaagde uitreiking van de Award "De Regelaar"

Op zaterdag 13 januari 2018 was de uitreiking van de Award 2017, de uitreiking werd verricht door Wethouder Ron van Hoeven van gem. Overbetuwe.Het was een gezellige en goed bezochte Receptie in Zalencentrum Onder de Toren.

 

 

Terug naar start

Geslaagde nieuwjaars receptie van de Hv. "Over-Betuwe"

Zaterdag 14 januari tijdens de receptie heeft Burgemeester Toon van Asseldonk de tiende leefbaarheidsaward uitgereikt aan Jose Huisman Teamcoach van het samenwerkingsproject van de buurtverbinders Overbetuwe "De Deel" .

Jose huisman spreekt gedreven en enthousiast over haar werk wat gezamenlijk en met medewerking van tientallen vrijwilligers is opgezet. Op donderdagavond is er in het gebouw van Triade een drukke avond. We noemen dit: “De Deel”.  Zoals de naam al zegt: het gaat om delen met elkaar in de breedste zin van het woord.

Er is een Eetcafé, gerund door vrijwilligers, voor mensen die graag samen met anderen willen eten en sociale contacten opdoen. Daarnaast is er 1 maal per twee weken een Ruilavond voor kinderkleertjes. Daar kunnen ouders hun kinderkleren inleveren en een maat groter meenemen. Ook starten wij deze maand met een disco avond.

Jose Huisman is een terechte Regelaar zo als de Award heet een idee van Henk ten Westenend secretaris van HvOB.Verbonden aan "De Regelaar" is ook een geldbedrag van 1000,- euro

Stuart Harris vrijwillerger van Tertzio en Baldewijn Vos van De KBO de twee andere genomineerde ontvingen een certificaat en 100 euro als aanmoediging premie.

De negen winnaars van de afgelopen 9 jaar ontvingen uit handen van de voorzitter van HvOB De Heer Leo de Wijs een ingelijste foto van hun uitreiking als herinnering aan het tienjarig bestaan.

Terug naar start

Dhr. Heer Tonny Dulos van Stichting Muziek in Elst winnaar van ”De Regelaar” 2015

Elst. - Voor de negende maal reikte huurdersvereniging Over-Betuwe afgelopen zaterdag 9 januari, tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie, de leefbaarheidsaward “De Regelaar” uit. Een prijs die gegeven wordt aan degene die in 2015 het meest heeft bijgedragen aan de leefbaarheid in Elst. 

In zijn openingswoord merkte voorzitter Leo de Wijs op dat de samenwerking met Vivare en Gemeente Overbetuwe goed zijn en dat er in goede verstandhouding problemen worden opgelost. Hij memoreerde dat de overlegwet was vernieuwd en de huurdersverenigingen nu meer betrokken worden in het overleg met de corporaties en de gemeente. 

Aanwezig namens de gemeente Overbetuwe waren Wethouder Jan van Baal en namens Vivare de heer Pieter Rademakers, manager klantmaatwerk.

Jan van Baal onderstreepte de prettige samenwerking met Vivare en HvOB en sprak zijn zorg uit over de als maar hoger wordende huren die onbetaalbaar dreigde te worden voor vele huurders. 

Pieter Rademakers deelde mee in zijn speeds dat Vivare op het uitbreidingsplan De Pas 100 sociale huurwoningen wilde gaan bouwen als daar de grond voor ter beschikking kwam dit lag aan de bereidheid van gemeente en belegging maatschappijen. 

De leefbaarheidsaward werd toegekend aan dhr. Tonny Dulos van Stichting Muziek in Elst. Straatmuzikant Ron Lindeman trad op tijden het afscheid van Koningin Beatrix, Sorbo pop 4 april 2015 in samenwerking met L ’Italiano, Nacht van Elst in samenwerking met PWA en gemeente en parkpiano in samenwerking met Pianorama. “Stuk voor stuk evenementen die het goede leefbaarheidsgevoel in Elst versterken. en veel respect verdient”, aldus Henk ten Westenend de voorzitter van de jury in zijn toelichting.

De Regelaar werd uitgereikt door Wethouder J.A,M.(Jan) van Baal van gemeente Overbetuwe.  Aan “De Regelaar” is een cheque van 1000 euro verbonden te besteden aan een leefbaarheidsproject, en een certificaat en 50 euro vrij te besteden. 

De twee andere genomineerde kregen een aanmoedigingsprijs van 100 euro en een fraai certificaat.

Dat waren: 

Frits Janssen  als vaste vrijwilliger van de KBO Belangenorganisatie voor senioren. 

Frits zet zich in voor vele activiteiten van de KBO en steekt daar stevig de handen uit de mouwen. Frits Janssen is een gedreven persoon die met veel energie en enthousiasme en vasthoudendheid veel werk heeft verzet en hierdoor de activiteiten van onze afdeling mede heeft doen slagen.Frit heeft door manier van omgaan met de leden op de juiste manier de spreuk van onze vereniging “Kom bij Ons” ingevuld. Frits is een gedreven vrijwilliger die zich op voorbeeldige wijze inzet voor de leefbaarheid in Elst. 

Dhr. Noes Peilouw van ‘t Eetcafé Triade aan de Prins Hendrikstraat te Elst. 

Noes geef al bijna tweejaar leiding aan ’t Eetcafé, gedragen door een groepje gedreven vrijwilligers en een heuse Kok gast vrouwen en heren die mensen op hun gemak stellen als ze binnen komen. De heerlijke geuren komen je tegemoet als een groepje wijkbewoners van ongeveer 25 mensen ‘t Eetcafé binnen komen. Noes Peilouw coördineert het een en ander en draag zorg dat alles vlot verloopt, Noes verdiend dan ook een extra pluim. Aldus Henk ten Westenend de bedenker en voorzitter van de Jury van de leefbaarheidsaward “De Regelaar” van Huurdersvereniging “Over-Betuwe”

Terug naar start

Dhr. Heer Wilko Wittenberg van WSV “De Elstars” winnaar van ”De Regelaar” 2014

L naar R:
Wethouder Jan van Baal, Dewy Dulos, Wilko Wittenberg, Editha Lim en Henk ten Westenend

Persbericht 

Dhr. Heer Wilko Wittenberg van WSV “De Elstars”

winnaar van ”De Regelaar” 2014 

Elst. - Voor de achtste keer reikte huurdersvereniging Over-Betuwe afgelopen zaterdag 10 januari, tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie, de leefbaarheidsaward “De Regelaar” uit. Een prijs die gegeven wordt aan degene die in 2014 het meest heeft bijgedragen aan de leefbaarheid in Elst. 

In zijn openingswoord merkte voorzitter Leo de Wijs op dat de samenwerking met Vivare en Gemeente Overbetuwe goed zijn en dat er in goede verstandhouding problemen worden opgelost. Hij riep op om meer starters woningen te bouwen en sociale eengezinswoningen daar zitten we om te springen aldus de voorzitter.  

 

Aanwezig namens de gemeente Overbetuwe en Vivare waren wethouder Jan van Baal en de manager van Vivare Elst de heer ir. J.C.M.(Jeroen) van den Molengraaf in hun rede roemde zij de prettige samenwerking en het belang van de huurdersvereniging in Elst en onderstreepte de moeilijke tijden van de woningbouw door de recessie. 

De leefbaarheidsaward werd toegekend aan dhr. Wilko Wittenberg van Wandelsportvereniging “Elstars” te Elst.  Hij werd door de jury gekozen uit de drie genomineerden voor deze prestigieuze award.

Voor zijn voorbeeldige inzet bij de wandel club in het bijzonder als marsleider en het uitzetten van de parcoursen. Ook kwam hij met het idee om de leden wandelaars te vragen een rolstoel voort te duwen tijdens de avondvierdaagse om ook de niet mobiele ouderen te laten genieten van dit evenement en ze uit hun isolement te halen. Wilko is ook secretaris van de WSV Elstars.  

 “Stuk voor stuk evenementen die het goede leefbaarheidsgevoel in Elst versterken. Wilko Wittenberg is een man die veel voor de leefbaarheid binnen de Elstars maar ook in Elst en omstreken betekent en veel respect verdient”, aldus Henk ten Westenend de voorzitter van de jury in zijn toelichting.

De Regelaar werd uitgereikt door Wethouder J.A,M.(Jan) van Baal van gemeente Overbetuwe.  Aan “De Regelaar” is een cheque van 1000 euro verbonden te besteden aan een leefbaarheidsproject, en een certificaat en 50 euro vrij te besteden. 

De twee andere genomineerde kregen een aanmoedigingsprijs van 100 euro en een fraai certificaat. 

Deze genomineerden waren Dewy Dulos en Editha Lim:

 

Dewy Dulos  is vaste vrijwilligster en Coördinator van de zondags soos.

 

Van de vrijwilligers van de stuw. Zondags om de 14 dagen in de wieken zetten deze vrijwilligers zich in om de cliënten met een verstandelijke beperking een fijne middag te bezorgen. De cliënten komen vanuit diversen woonvormen uit de omgeving. Tevens wonen een aantal cliënten zelfstandig. Dewy is een gedreven vrijwilliger die zich op voorbeeldige wijze inzet voor de leefbaarheid in Elst.

 

Mevr. Editha Lim is de coördinaten van de internationale vrouwengroep te Elst.

 

Editha Lem is al 5 jaar de coördinator met veel inzet en persoonlijke gedrevenheid de bezielende leider van deze groep.

Doelstelling van deze groep is een veilige plek te zijn voor vrouwen van verschillende afkomst, zowel Nederlandse als buitenlandse vrouwen van verschillende religiën, die het leuk vinden om contact te maken met elkaar en vooral te kijken naar verbindingen.

Kennis te maken met andere culturen, gewoontes, normen en waarden, zodat wij de ander kunnen begrijpen en respecteren.

Voor vrouwen die de taal nog niet machtig zijn , wordt het een veilige plek om met de taal te oefenen.

Voor vrouwen die dreigen te vereenzamen een plek om contacten te leggen enz.…

Editha vervult deze functie met heel veel plezier en inzet en weet daarmee deze Vrouwengroep te stimuleren een goede plaats in de samenleving in te nemen. Editha is een super vrijwilliger die zich inzet voor de leefbaarheid in Elst.

Terug naar start

In het midden de winnaar van de Award "De Regelaar" 2013 de heer H Kemperman.

REGLEMENT LEEFBAARHEIDS_AWARD

Reglement Leefbaarheidsaward van Huurdersvereniging
 Over-Betuwe, "De Regelaar"


De leefbaarheidsaward is een initiatief van de Huurdersvereniging Over-Betuwe, welke in het leven is geroepen om extra cachet te geven aan het 10 jarig bestaan van de vereniging en werd tijdens deze viering voor het eerst uitgereikt. Daarna zal de Award jaarlijks worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de huurdersvereniging Over-Betuwe iedere 2e zaterdag van januari.

Het criterium waaraan de winnaar moet voldoen is, dat hij of zij aantoonbaar het meest heeft bijgedragen aan de leefbaarheid of daar aan gerelateerde projecten in het woongebied Elst/Lent.
De prijs bestaat uit een maximaal bedrag van 1000 Euro te besteden aan het leefbaarheidsproject of een eventueel nieuw project “De Regelaar” (een beeltenis uitbeeldend een regelend persoon) een certificaat, en een waarde bon van 50 Euro vrij te besteden. 

Voor de niet geselecteerde is er een certificaat en een aanmoedigingspremie van 100 euro. 
Kandidaten zijn welkom via de mail: hvob@outlook.com  of schriftelijk via Huurdersvereniging Over-Betuwe, Antwoordnummer 210, 6660 WB Elst, voorzien van uitleg en documentatie. 

Deze kandidaten dienen uiterlijk jaarlijks voor 20 december binnen te zijn.
Het voltallige bestuur van HvOB kiest uit de inzendingen 3 genomineerde waarna een deskundige jury de genomineerde kandidaten beoordelen en daaruit de winnaar van de Award "De Regelaar" kiezen. 
(zo als de Award heet) de overgebleven genomineerde zullen worden beloond met een aanmoedigingspremie van 100 euro en een fraaie oorkonde
Dit besluit moet vóór 5 januari van het nieuwe jaar aan het bestuur van 
De Huurdersvereniging Over-Betuwe schriftelijk worden toegezonden.

Jury en leden van het bestuur worden uitgesloten van deelname.
De jury bestaat uit 4 personen die bekend zijn op het gebied van leefbaarheid in Elst. Voorkeur gaat uit naar een Wethouder van de gemeente Overbetuwe, Teammanager van Vivare Elst, en een bestuurslid van HvOB die tevens optreed als voorzitter van de jury. Als vierde, een te kiezen lid van De HvOB die om de drie jaar gekozen wordt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de HvOB.
Hernieuwt opgemaakt te Elst d.d. : 24 januari 2013.
L.W.M de Wijs (voorzitter).
H.B ten Westenend (secretaris).

Terug naar start