De Award de regelaar is dit  jaar gewonnen door Disco Elst. Wethouder Wijnte Hol van de gemeente Overbetuwe heeft het beeldje "de Regelaar" en de daarbij behorende check uitgereikt.

 

.

 

 Persbericht

 

ELST, …………………….

 

Huurdersvereniging is op zoek naar kandidaten Leefbaarheidsaward

 

Huurdersvereniging Over-Betuwe (HvOB) die de belangen van de huurders van Woningcorporatie Vivare in Elst behartigt, zal op 11 januari 2020, tijdens haarnieuwjaarsreceptie, voor de dertiende maal de leefbaarheidsaward “De Regelaar” uitreiken aan degene die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheidin Elst en op deze wijze het wonen in ons dorp extra plezierig heeft gemaakt.

De huurdersvereniging nodigt inwoners van Elst uit om verenigingen of mensen in persoon die in aanmerking kunnen komen voor deze Award, voor te dragen.

De winnaar ontvangt een cheque van één duizend Euro (€ 1.000,-) te besteden aan een bestaand of nieuw project. Daarnaast krijgt de daarvoor in aanmerking komende persoon “De Regelaar” zoals de Award heet, in beeldvorm uitgereikt.

Het spreekt voor zich dat bij een inzending een heldere omschrijving dient te worden verstrekt waarom men van mening is, dat deze persoon met zijn evt. organisatie de Award verdient.

 

Eventueel te nomineren kandidaten kunnen worden voorgedragen bij het secretariaat van de Huurdersvereniging Over-Betuwe, Antwoordnummer 210, 6660 WB Elst of per e-mail: hvob@outlook.com

 

De regelaar naar Linda

Elst- Ze is de stuwende kracht achter de kinderspeelweek in Elst.Met haar inzet daarvoor heeft Linda Leerentveld DE Regelaar, de Elster leefbaarheidsprijs,gewonnen. In zalencentrum onder de Toren kreeg ze zaterdag 12 januari 2019 uit handen van wethouder Jan van Baal een cheque van1000 euro.Met de bedoeling die te gebruiken voor de speelweek.

De prijs wordt elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie van de huurdersvereniging Overbetuwe uitgereikt. Leerentveld is al ruim 21 jaar betrokken bij de organisatie van de kinderspeelweek.De jury selecteerd drie kandidaten voor de prijs. Een andere kandidaat was Ineke Keizer, die met collega Koen Jansen reanimatiecursussen verzorgt. De derde genomineerde was Wil Straatman, die met een groep vrijwilligers maandelijks een discoavond organiseert voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

P.S. door omstandigheden is er geen foto beschikbaar. 

 

Huurdersvereniging  Over-Betuwe reikt op 12 Januari 2019 voor de twaalde maal de leefbaarheid Award “De Regelaar”uit.  De winnaar ontvangt een cheque van 1000 euro plus 50 euro vrij te besteden en tevens ontvangen de 2e en 3e genomineerden 100 euro. Voor de 1e plaats is er tevens de afbeelding van de Award. Een onafhankelijke  deskundige jury bestaande uit 5 personen beoordeelt de inzendingen. Deze moeten wel betrekking hebben op de leefbaarheid in Elst. Eventueel te nomineren kandidaten kunnen tot 8 december 2017 worden voorgedragen bij het secretariaat van HVOB.

Antwoordnummer 210  6660 WB Elst of per mail: hvob@outlook.com

Met vermelding (AWARD) meer info over de AWARD zijn te vinden op.www. huurderselstover-betuwe.nl

Kandidaten Leefbaarheids Award "de Regelaar" 2018

Huurdersvereniging is op zoek naar kandidaten!!

 

Huurdersvereniging Over-Betuwe (HvOB) die de belangen van de huurders van Woningcorporatie Vivare in Elst behartigt, reikt op 12 januari 2019 voor de twaalfde maal de leefbaarheidsaward “De Regelaar” uit aan degene die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in Elst,  en op deze wijze het wonen in deze plaats extra plezierig heeft gemaakt.

De huurdersvereniging nodigt de inwoners van Elst uit om verenigingen of mensen in persoon die in aanmerking kunnen komen voor deze Award voor te dragen.

De winnaar ontvangt een cheque van één duizend Euro (€ 1.000,-) te besteden aan een bestaand of nieuw project. Daarnaast krijgt de daarvoor in aanmerking komende persoon “De Regelaar” zoals de Award heet, in beeldvorm uitgereikt. Ook is er voor de in aanmerking komende persoon hem/haar een vrij te besteden bedrag  van vijftig Euro (€ 50,)- beschikbaar.

De niet als eerste genomineerde , ontvangen  een aanmoedigingsbedrag van één honderd Euro (€ 100,-), inclusief  een fraaie oorkonde.

Een onafhankelijke deskundige- jury bestaande uit 4 personen beoordeelt de inzendingen. 

Deze jaarlijkse uitreiking zal volgend jaar op 12 januari  2019 tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de huurdersvereniging plaatsvinden.

Het spreekt voor zich dat bij een inzending een heldere omschrijving dient te worden verstrekt waarom men van mening is, dat deze persoon met zijn evt. organisatie de Award verdient. Voorbeelden om te kunnen worden voorgedragen zijn: het op vrijwillige basis organiseren en bevorderen van projecten voor het algemeen belang kortom alles moet te maken hebben met de leefbaarheidsbevordering. 

Eventueel te nomineren kandidaten kunnen tot 08 december 2018 worden voorgedragen bij het secretariaat van de Huurdersvereniging Over-Betuwe, Antwoordnummer 210, 6660 WB Elst of per e-mail: hvob@outlook.com

Zaterdag 13 januari 2018 was de geslaagde uitreiking van de Award "De Regelaar"

Op zaterdag 13 januari 2018 was de uitreiking van de Award 2017, de uitreiking werd verricht door Wethouder Ron van Hoeven van gem. Overbetuwe.Het was een gezellige en goed bezochte Receptie in Zalencentrum Onder de Toren.

 

 

Terug naar start

Geslaagde nieuwjaars receptie van de Hv. "Over-Betuwe"

Zaterdag 14 januari tijdens de receptie heeft Burgemeester Toon van Asseldonk de tiende leefbaarheidsaward uitgereikt aan Jose Huisman Teamcoach van het samenwerkingsproject van de buurtverbinders Overbetuwe "De Deel" .

Jose huisman spreekt gedreven en enthousiast over haar werk wat gezamenlijk en met medewerking van tientallen vrijwilligers is opgezet. Op donderdagavond is er in het gebouw van Triade een drukke avond. We noemen dit: “De Deel”.  Zoals de naam al zegt: het gaat om delen met elkaar in de breedste zin van het woord.

Er is een Eetcafé, gerund door vrijwilligers, voor mensen die graag samen met anderen willen eten en sociale contacten opdoen. Daarnaast is er 1 maal per twee weken een Ruilavond voor kinderkleertjes. Daar kunnen ouders hun kinderkleren inleveren en een maat groter meenemen. Ook starten wij deze maand met een disco avond.

Jose Huisman is een terechte Regelaar zo als de Award heet een idee van Henk ten Westenend secretaris van HvOB.Verbonden aan "De Regelaar" is ook een geldbedrag van 1000,- euro

Stuart Harris vrijwillerger van Tertzio en Baldewijn Vos van De KBO de twee andere genomineerde ontvingen een certificaat en 100 euro als aanmoediging premie.

De negen winnaars van de afgelopen 9 jaar ontvingen uit handen van de voorzitter van HvOB De Heer Leo de Wijs een ingelijste foto van hun uitreiking als herinnering aan het tienjarig bestaan.

Terug naar start