Project Handig. Doe mee! Ervaar het gemak van technologische snufjes.

HANDIG
Doe mee! Ervaar het gemak
van technologische snufjes
Merkt u dat u vergeetachtiger wordt?
Vertrouw dan op de eenvoudige technologische snufjes
die uw dagelijks leven makkelijker en leuker maken.
www.handig-gelderland.nl
ONDERZOEK GRATIS
Iets voor u?
Doe dan mee aan het onderzoek
HANDIG. Probeer gratis de
technologische snufjes uit. Ervaar
het gemak. De keuze voor het
juiste technologisch snufje maken
we samen. Daarna leren we u het
technologische snufje goed te
gebruiken. Samen gaan we een paar
keer oefenen.
Meer informatie of
aanmelden?
1 Stuur een e-mail naar deelnemer@
handig-gelderland.nl;
2 Vermeld in uw e-mail uw naam,
woonplaats en telefoonnummer;
3 Binnen 72 uur bellen we op en
vertellen u meer over HANDIG.
Of bel: 085-1304579
Meldt u iemand anders aan?
Bijvoorbeeld uw partner, vader,
moeder, buur, cliënt. Vermeld dit dan
in de e-mail.
HANDIG
HANDIG is een meerjarig onderzoek
voor en met ouderen met geheugenproblemen
in Doesburg, Arnhem,
Rheden & Overbetuwe. Hierin
onderzoeken we samen hoe
technologie het dagelijks leven
prettiger maakt.
Seniorentablet
De agenda vertelt u dat u om
14 uur een afspraak bij de
kapper heeft.
Datumklok
Deze klok met heldere letters
en cijfers laat u de dag,
datum en tijd zien.
Alarmknop
Met één druk op de knop
weet uw naaste waar u bent.
Voorbeelden van technologische snufjes
Meer informatie over het onderzoek: www.handig-gelderland.nl

 

3 oktober 2019

Ruim 180 woningcorporaties maken massaal bezwaar tegen de zogenoemde verhuurderheffing. In een gezamenlijke oproep pleiten ze ervoor “de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de Staat, in te zetten voor de volkshuisvesting.” Meer dan de helft van de woningcorporaties doet mee aan de actie.

 

Voor veel huurders en woningzoekenden zit een betaalbare huurwoning er niet meer in.

De Woonbond ondersteunt het bezwaar van harte. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: “Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurderheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.”

Boete op sociale huur

Het gaat hier om een heffing die alleen sociale huurwoningen treft. Verhuurders van duurdere woningen betalen geen heffing. De heffing is in 2013 ingevoerd en loopt jaarlijks verder op. De heffing werd ingevoerd als tijdelijke extra belasting om de staatsschuld terug te dringen. Volgens de corporaties is de verhuurderheffing in strijd met de woningwet. Die schrijft voor dat woningcorporaties al hun middelen moeten inzetten voor onderhoud, nieuwbouw, betaalbare huren en verduurzaming van de woningen." Ze vinden het in deze tijd van woningnood onverantwoord om dit geld niet in te zetten voor meer betaalbare woningen.

Tijdelijke crisismaatregel

Volgens Hester van Buren, bestuurder van Rochdale en een van de initiatiefnemers van het bezwaar, is de verhuurderheffing. “Het was ook een crisismaatregel, om in tijden van economische tegenslag de oploop van de staatsschuld af te remmen. Nu de crisis achter de rug is en de staatsschuld historisch laag, is de grond onder de verhuurderheffing weggevallen.” 

Wooncrisis en #ikwileenhuis

Onlangs begonnen woningcorporaties en de Woonbond samen de actie #ikwileenhuis, waarmee ze de verhalen van mensen in de wooncrisis willen laten zien. Mensen deelden hun verhaal op www.wooncrisis.nl (externe link), via Meldpunt Huuralarm of op sociale media met #ikwileenhuis en #wooncrisis.

 

 

Haal woningbouw van het slot af

18 september 2019

Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. De schadelijke stikstofuitstoot bij de bouw zou natuurgebieden beschadigen. De Woonbond wil dat het kabinet snel een besluit neemt over het on hold zetten van bouwprojecten.  

Woningen in aanbouw

“De stikstofuitstoot tijdens de bouw en in de gebruiksfase is minimaal ten opzichte van die van de landbouw, mobiliteit en industrie”, constateert Woonbond-directeur Paulus Jansen. “Daarnaast is het grootste deel van de nieuwbouwproductie inmiddels aardgasvrij. Dan is er helemaal geen uitstoot meer in de gebruiksfase. En bij renovatie van bestaande woningen gaat de uitstoot standaard ver omlaag. Het is dus oliedom om die projecten op slot te zetten.”

Terugdringing van stikstofuitstoot

De Woonbond vindt wel dat de bouwsector en de woonconsumenten naar rato een bijdrage moeten leveren aan de terugdringing van de stikstofuitstoot. Dat is ook een neveneffect van de verduurzaming van de nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad. Die zorgt naast een daling van de CO2-uitstoot óók voor een daling van met name de stikstofoxiden.

Zet verhuurderheffing om in investeringsregeling

De Woonbond en Aedes hebben in het Sociaal Huurakkoord afspraken gemaakt over een betaalbare aanpak van de verduurzaming. De financiering daarvan is nog een probleem, omdat het kabinet een speciale belasting heft op betaalbare huurwoningen, die je niet betaalt voor dure huurwoningen en koop. Jansen: “Als het kabinet in het kader van de stikstofuitstoot niet alleen de grote uitstoters maar ook de woningbouw wil laten bijdragen, moet het de verduurzaming van de woningvoorraad versnellen door de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsregeling. De bouw van woningen op slot zetten is niet effectief en zelfs rampzalig voor iedereen die een huis nodig heeft.”

Toch huurtoeslag bij begeleid of beschermd wonen

5 juni 2019

Huurders die begeleid of beschermd wonen en ten onrechte geen huurtoeslag kregen, komen daar alsnog voor in aanmerking. Dat schreef minister Ollongren (BZK) deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Zowel de Nationale Ombudsman als de Federatie Opvang hadden aangekaart dat huurders die tijdelijk woonruimte huurden via een opvanginstelling in de problemen kwamen met huurtoeslag.

Aanvraag afgewezen

Veel huurders maakten mee dat hun aanvraag voor huurtoeslag werd afgewezen. Of dat ze reeds uitgekeerde toeslag moesten terugbetalen. Dit omdat de Belastingdienst oordeelde dat deze huurders een verkeerd huurcontract hadden voor huurtoeslag. In een rechtszaak die hier over gevoerd is oordeelde de rechter dat de Belastingdienst niet alleen naar het contract had moeten kijken, maar ook naar de omstandigheden van de huur.

Nieuwe beoordeling

Inmiddels werken veel opvanginstellingen die tijdelijk woonruimte verhuren met een nieuw modelcontract (externe link). Maar daar zijn de mensen die vroeger ten onrechte een afwijzing kregen niet mee geholpen. Als oplossing voor dit probleem kondigde de minister nu nieuwe uitvoeringsregels voor de Belastingdienst aan. De zaken van huurders die ten onrechte niets kregen of ten onrechte moesten terugbetalen worden opnieuw beoordeeld. In overleg met de Federatie Opvang worden de huurders opgespoord om wie het gaat.

huurtoeslag
wonen en zorg

Huishoudens die meer dan €36.798 verdienen zijn zo goed als kansloos op de sociale huurmarkt. Bij driemaal modaal lukt het nog wel om ergens een koopflatje te vinden, maar wie iets boven die inkomensgrens verdient is overgeleverd aan het middensegment (€710-1.000 huur). Twee problemen. 1) Volgens politici en gemeenten zijn er te weinig woningen in dit segment. Hierdoor blijven een hoop mensen scheefwonen in een sociale keet. 2) Veel huishoudens hebben helemaal geen zin om de helft van hun besteedbare inkomen aan een 'goedkope' huurwoning te besteden. Een mogelijke oplossing is het oprekken van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Daarvan zei de Nederlandse regering lange tijd: mag niet van Europa, want die bepaalt de inkomensgrens. Achterliggende gedachte in het kort: woningcorporaties krijgen geld van de overheid. Het is niet de bedoeling dat ze met deze staatssteun betrekkelijk rijke gezinnen gaan huisvesten, want dat kunnen pandjesprinsen ook wel. Afgelopen week oordeelde het Europees Gerechtshof (uitspraak-pdf) echter dat Europa weliswaar mag vragen om de doelgroep voor sociale huurwoningen in te perken, maar dat Nederlandje zelf mag weten hoe ze de inkomensgrens invult. Een hogere inkomensgrens mag. Verschillende grenzen hanteren afhankelijk van de grootte van het huishouden mag ook. Een juichende Woonbond geeft het voorbeeld dat een stel met 1 kind in Parijs met een gezamenlijk inkomen van €72.000 ook sociaal mag huren. De SP wil nu van woonminister Kajsa Ollongren weten of de Nederlandse regering al die tijd ten onrechte naar Europa heeft gewezen en of de inkomensgrenzen nu opgeschroefd gaan worden. Een optie is om de tijdelijke verhoging van €41.056 (voor 10% van de vrijgekomen woningen) permanent/breder te maken. Of de hele boel gaat in hoger beroep naar het Europees Hof. Kan ook. Is het voor de SP en de grootstedelijke zusters en leraren sowieso te hopen dat Ollongren ondertussen van gedachte is