Vivare houdt spreekuur,idere dinsdag van 10,30-11,30 uur

Adres Pr Hendrikstraat 5b te Elst (voorheen Triade)

Prestatie afspraken gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe,drie huurdersorganisaties en de woningcorporaties Heteren,Valburg en Vivare hebben 13 december de nieuwe afspraken over hun activiteiten in 2019 ondertekend. de betrokken partijen leggen jaarlijks de zogeheten prestatieafspraken vast over de onderwerpen zoals langer thuis wonen,betaalbaarheid en van woningen en beschikbaarheid.

word jij onze nieuwe energiecoach

 

 

Elst, maart 2019

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 30 april 2019

 

 

Geachte lid,

 

 

Dinsdag, 30 april a.s. houdt de Huurdersvereniging Over-Betuwe haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

 

Deze vergadering zal plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum “Onder de Toren”,

St. Maartenstraat 34 te Elst. Zaal open 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur.

 

Wij hopen u op deze Algemene Ledenvergadering te mogen begroeten.

 

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van de Huurdersvereniging Over-Betuwe,

 

 

L.W.M. de Wijs, voorzitter.

 

oproep Energiecoaches

Beste allemaal,komende week  zal de promotiecampagne starten waarin we mensen oproepen zich aan te melden als energiecoach. Stichting Betuwe energie is "trekker van dit project,en faciliteert en huurdersorganisaties zijn aangesloten.Tevens is dit een van de punten uit de prestatieafspraken

m.v.g. Marjolein de Rijk.

Meer statushouders dan nodig naar Overbetuwe

Elst/Bemmel-Overbetuwe heeft vorig jaar 107 statushouders gehuisvest,tien meer dan de door het Rijk opgelegde taakstelling.Voor dit jaar licht de opdracht wat lager.

De Gelderlander 20-01-2018

Weer nieuwbouw zonder sociale huurwoningen

4 januari 2018Hanno Krijgsman

Onlangs heeft de gemeenteraad twee nieuwbouwprojecten goedgekeurd, waarin wéér geen sociale huurwoningen voorkomen.

Aan het Europaplein in Elst komen 2 koopappartementen van tussen 200.000 en 250.000 euro en 13 van meer dan 250.000. Op de hoek van de Ceintuurbaan – Nieuwe Aamsestraat in Elst komen 39 huurappartementen met een huur boven de huurtoeslaggrens (kale huur meer dan 711 euro per maand).

GroenLinks wilde dat in beide plannen ook een substantieel aantal sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen was opgenomen. Omdat het bouwen van sociale huurwoningen vaak onrendabel is, moeten deze gefinancierd worden met de winst op dure koopwoningen en dure huurwoningen. Dat had bij beide projecten makkelijk gekund. Maar doordat het College al keiharde afspraken had gemaakt met projectontwikkelaars, kon de Raad op 4 december 2017 de plannen niet meer aanpassen zonder grote schadeclaims van de projectontwikkelaars.

Om ervoor te zorgen dat in toekomstige nieuwbouwprojecten wel sociale huurwoningen zijn opgenomen, diende GroenLinks samen met PvdA, BBO, en ChristenUnie een motie in. Volgens deze motie moest het College van B&W voortaan bij nieuwbouwprojecten de aantallen en soorten woningen aan de Raad voorleggen voordat het College afspraken maakt met projectontwikkelaars. De motie haalde het helaas niet: collegepartijen CDA en D66 en oppositiepartijen VVD en GBO stemden de motie weg. GroenLinks blijft er alles aan doen om de hoeveelheid sociale huurwoningen in de gemeente flink uit te breiden.

·         

 Nieuwbouw 30%  in de sociale sector.

Gemeente woningcorporaties en huurdersverenigingen hebben afspraken Gemaakt over sociale woningbouw Woningcorporatie Vivare. Woningstichtingen Heteren en Valburg.Huurdersverenigingen DHR en Over-betuwe zijn met de gemeente tot prestatieafspraken gekomen.

Elst-Voor woningcorporaties in Overbetuwe is het moeilijk omgoedkope huurwoningen te bouwen. Daarom  helpt de gemeente,bij alle nieuwe bouwplannen moet 30% in de sociale sector van de grond komen. In Overbetuwe komen 5870 huishoudens qua inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning en er zijn er maar 4200. Het doel is om bewoners van sociale huurwoningen een passent thuis in een fijne omgeving te bieden.Afgesproken is dat de gemeente een grondprijs gaat rekenen die past bij sociale huurwoningen,dat geldt voor gronden die in het bezit zijn van de gemeente.Vooral in Elst zal het aantal sociale huurwoningen door Vivare tot 2020 met circa honderd woningen worden uitgebreid.Daarom moeten bij elk nieuw initiatief ten minste 30% sociale huurwoningen gebouwd worden.Verder

Is het de bedoeling dat energiecoaches bewoners van sociale huurwoningen gaan informeren over besparing op energieverbruik.En er komt een plan voor een routekaart naar een energieneutraal Overbetuwe 2050 Er wordt ook ingezet op het adequaat huisvesten en begeleiden van bijzondere doelgroepen.En op het voorkomen van oplopen van schulden.Het is voor het eerst dat genoemde partijen gezamenlijk tot prestatieafspraken komen. De ondertekenaars hebben er vertrouwen in uitvoering te kunnen geven aan de door de gemeente in februari 2017 vastgestelde woonvisie.Dit proces,met nadrukkelijke aandacht voor de behaalde resultaten,gaat zich nu jaarlijks herhalen.Huurdersvereniging Um het Huus vindt de behaalde resultaten voor 2018 te mager en onderschrijft de gemaakte aspraken niet.

Terugbetaling betaalde verhuurkosten

Hierbij informeer ik u over het besluit dat Vivare heeft genomen met betrekking tot de verhuurkosten bij verhuur van een woning.

Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid voor onze huurders brengt Vivare met ingang van 1 januari 2017 bij verhuur van een woning geen verhuurkosten in rekening. Dit geldt voor alle huurwoningen: de sociale huurwoningen en de Vivare Select woningen. In de periode tussen nu en 1 januari stelt Vivare alles in het werk om de processen en systemen intern aan te passen op dit besluit.

Huurders die in de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2017 verhuurkosten hebben betaald kunnen individueel en schriftelijk bij Vivare een verzoek indienen tot terugbetaling van de in rekening gebrachte verhuurkosten, o.v.v. naam, adres, geboortedatum en rekeningnummer waarop het terug te betalen bedrag kan worden gestort.

Huurders Verenigingen hebben de verhuurkosten in de afgelopen periode verschillende malen aan de orde gesteld. Daarvoor bedank ik hen hartelijk. Mede doordat zij hiervoor aandacht hebben gevraagd hebben wij intern hierover de discussie gevoerd en een besluit genomen dat past binnende gezamenlijke doelstelling van Vivare en alle huurdersverenigingen voor betaalbaarheid voor onze huurders.

Ik ga er vanuit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd over het besluit dat Vivare heeft genomen. Ik beschouw de discussie over het onderwerp verhuurkosten hiermee als afgerond.

Met vriendelijke groet,

Vivare

Info van uw huurdersvereniging:

Zo als u in de brief hebt kunnen lezen u moet zelf schriftelijk bij Vivare de kosten terug vragen.

 Terug naar start