Woningcorporaties: schaf verhuurderheffing af, geld kan beter voor woningbouw gebruikt worden

Woningcorporaties maken massaal bezwaar tegen de zogenoemde verhuurdersheffing. In een gezamenlijke oproep pleiten ze ervoor ‘de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de Staat, in te zetten voor de volkshuisvesting’. De oproep wordt ondersteund door meer dan 180 woningcorporaties.

Redactie wonen 03-10-19, 08:02 Laatste update: 08:24

Volgens de corporaties is de verhuurderheffing in strijd met de woningwet. ,,Die schrijft voor dat woningcorporaties al hun middelen moeten inzetten voor onderhoud, nieuwbouw, betaalbare huren en verduurzaming van de woningen.” Ze vinden het ‘in deze tijd van woningnood onverantwoord om dit geld niet in te zetten voor meer betaalbare woningen’.

Volgens Hester van Buren, bestuurder van Rochdale en een van de initiatiefnemers van het bezwaar, is de verhuurderheffing niet meer van deze tijd. ,,Het was ook een crisismaatregel, om in tijden van economische tegenslag de oploop van de staatsschuld af te remmen. Nu de crisis achter de rug is en de staatsschuld historisch laag, is de grond onder de verhuurderheffing weggevallen.”

‘Ik wil een huis’

Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis. Deze werd gestart om ‘de wooncrisis een gezicht te geven’, zegt Van Buren. ,,Mensen die klem zitten op de woningmarkt zijn opgeroepen om hun verhaal te delen. Dagelijks stromen er vele tientallen brieven, emails en filmpjes binnen, de een nog schrijnender dan de ander. Des te wranger is het dat we in deze week samen 1,7 miljard overgemaakt hebben aan de minister van Financiën.”

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ,,Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurderheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.”

 

Meer nieuwbouw, schrap de verhuurderheffing

De nieuwbouw door corporaties is sinds 2013, door de invoering van de verhuurderheffing, ingestort. De heffing loopt jaar na jaar op, waardoor corporaties ook in de toekomst niet verwachten de nodige woningen te kunnen bouwen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Het is hoog tijd dat de landelijke politiek de noodzaak erkent om de woningnood en het tekort aan betaalbare huurwoningen echt aan te pakken, en stop met de jaarlijkse greep in de corporatiekas.’

 

 Persbericht

 

ELST, …………………….

 

Huurdersvereniging is op zoek naar kandidaten Leefbaarheidsaward

 

Huurdersvereniging Over-Betuwe (HvOB) die de belangen van de huurders van Woningcorporatie Vivare in Elst behartigt, zal op 11 januari 2020, tijdens haarnieuwjaarsreceptie, voor de dertiende maal de leefbaarheidsaward “De Regelaar” uitreiken aan degene die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheidin Elst en op deze wijze het wonen in ons dorp extra plezierig heeft gemaakt.

De huurdersvereniging nodigt inwoners van Elst uit om verenigingen of mensen in persoon die in aanmerking kunnen komen voor deze Award, voor te dragen.

De winnaar ontvangt een cheque van één duizend Euro (€ 1.000,-) te besteden aan een bestaand of nieuw project. Daarnaast krijgt de daarvoor in aanmerking komende persoon “De Regelaar” zoals de Award heet, in beeldvorm uitgereikt.

Het spreekt voor zich dat bij een inzending een heldere omschrijving dient te worden verstrekt waarom men van mening is, dat deze persoon met zijn evt. organisatie de Award verdient.

 

Eventueel te nomineren kandidaten kunnen worden voorgedragen bij het secretariaat van de Huurdersvereniging Over-Betuwe, Antwoordnummer 210, 6660 WB Elst of per e-mail: hvob@outlook.com

 

 

Stijging lokale lasten voor huurders

3 april 2019

Huurders zijn in 2019 weer meer kwijt aan lokale lasten dan in 2018. Gemiddeld 10 euro meer voor gemeentelijke heffingen en 6 euro meer voor het waterschap. Maar per gemeente zijn er grote verschillen.

Een van de gemeentelijke belastingen is de afvalstoffenheffing

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) (externe link) becijfert ieder jaar wat burgers betalen aan de gemeente, het waterschap en de provincie. In 2019 betalen huurders gemiddeld 812 euro. Daarvan gaat 368 euro naar de gemeente en 259 euro naar het waterschap. Autobezitters -huurder of juist niet-  betalen gemiddeld 179 euro aan provinciale heffingen, zogenaamde ‘opcenten’ op de motorrijtuigenbelasting.

Stijging lasten gemeente en waterschap

Lang niet alle huurders bezitten een auto. Voor veel huurders bestaan de ‘lokale heffingen’ daarom alleen uit gemeentelijke belastingen en heffingen van het waterschap. En juist die zijn dit jaar gestegen. Aan de gemeente betalen huurders dit jaar gemiddeld 10 euro meer dan vorig jaar.  De rekening voor het waterschap steeg met gemiddeld 6 euro.

Grote verschillen per woonplaats

In de ene gemeente zijn huurders aanzienlijk duurder uit dan in de andere gemeente. Niet alle gemeenten vragen huurders rioolheffing. In die gemeenten zijn huurders vaak goedkoper uit. Voor huurders is Midden-Delfland dit jaar de duurste plek om te wonen (1.157 euro). De goedkoopste plek is De Ronde Venen (485 euro).

Lokale lasten per gemeente vergelijken

Met de Lokale Lasten Calculator van COELO (externe link) zijn de heffingen van twee gemeenten met elkaar te vergelijken. Handig voor mensen met verhuisplannen. En voor huurdersorganisaties die willen weten of huurders in hun gemeente meer of juist minder moeten betalen dan huurders in buurtgemeenten.

Verschillen in lokaal beleid voor kwijtschelding

Met een inkomen op bijstandsniveau en nauwelijks spaargeld  is er vrijwel overal kwijtschelding mogelijk. Maar hoeveel er wordt kwijtgescholden, hoe je kwijtschelding moet aanvragen en voor welke heffingen je kwijtschelding kunt krijgen verschilt. Van de gemeenten is Alphen aan den Rijn het duurst voor minima. Daar kun je kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing, maar niet voor de rioolheffing van 230 euro. Van de waterschappen is Delfland het duurst. Dat is een van de drie waterschappen die minima géén kwijtschelding geeft voor de zuiveringsheffing.

Kwijtschelding is soms geld toe

Huurders met recht op kwijtschelding zijn in Hattem, De Ronde Venen, Drimmelen, Leudal en Zwijndrecht het beste af.  Die gemeenten geven alle bewoners een heffingskorting. Bij bewoners die geen kwijtschelding krijgen wordt dat verrekend met de te betalen belasting. Wie in aanmerking komt voor kwijtschelding krijgt de heffingskorting uitgekeerd. Het bedrag dat wordt uitgekeerd varieert van 181 euro in De Ronde Venen tot 22 euro in Zwijndrecht.

De interactieve kaarten van Coelo (externe link) geven inzicht in o.a. het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten. Ook dat is voor huurdersorganisaties nuttige informatie.

 

 

Wij zoeken voor de uitzending van De Publieke Tribune over de vraag: Krijg ik nog een woning? op 29 maart in Arnhem mensen die de gevolgen van de druk op de woningmarkt aan eigen lijve ondervinden of hebben ondervonden. Mensen die zich door het tekort aan woningen zorgen maken of zij nog een passend en betaalbaar huis zullen vinden.

 

We zijn zowel op zoek naar mensen die een vraag aan het panel willen stellen en als ook naar mensen die gewoon naar het gesprek willen luisteren. De opnames vinden plaats tussen 14.30 en 17.00 uur in het koepelgevangenis in Arnhem. Aanmelden voor een gratis ticket (selecteer datum 29 maart) kan via onderstaande link.
https://www.eventbrite.com/e/tickets-de-publieke-tribune-aanmelden-57510945787


Meer info over het programma

In ons televisieprogramma De Publieke Tribune van omroep HUMAN krijgen burgers onder leiding van interviewer Coen Verbraak de kans om vragen te stellen aan een panel (4 mensen: bestuurders, politici en deskundigen) over thema’s die spelen in onze samenleving en die hen vaak persoonlijk raken. Denk bijvoorbeeld aan de toegang die we hebben tot de arbeidsmarkt of de vraag waar onze kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Maar ook de vraag: Krijg ik nog wel een woning?

Het is de bedoeling dat Coen Verbraak zorgt dat er een constructief gesprek ontstaat tussen de burger en de verantwoordelijken. Doel is dat iedereen achteraf tot nieuwe inzichten is gekomen. En dat de verschillende perspectieven van de mensen die in gesprek zijn goed tot uiting komen en dat men elkaar ook mag aanspreken op zijn/haar verantwoordelijkheid. Verder is het goed om te weten dat De publieke tribune een rondreizend programma is. Dat betekent dat we de uitzendingen gaan opnemen op locaties die relevant zijn voor het thema. De locatie voor het thema wonen is Arnhem. De druk op de woningmarkt is ook hier groot maar dat hebben wij minder op het netvlies dan bij steden zoals Amsterdam en Utrecht.

 

 

 

De wereld heeft mensen nodig. Doe mee. Word vriend van Human!

human.nl | Human nieuwsbrief | Facebook | Twitter | Instagram

 

 

Sociaal Huurakkoord

21 december 2018

De Verenigingsraad van de Woonbond stemt in met het Sociaal Huurakkoord. In dat akkoord spreken corporaties en de Woonbond af dat de huurprijzen bij corporaties gemiddeld maximaal met inflatie kunnen stijgen.

De afgelopen week heeft de Verenigingsraad van de Woonbond via een digitale raadpleging kunnen stemmen over het Sociaal Huurakkoord. Een grote meerderheid stemde voor, al zijn er in stemverklaringen ook veel punten van zorg geuit over de al onder druk staande betaalbaarheid van de  huursector. De corporaties stemden afgelopen woensdag in op het congres van corporatiekoepel Aedes.

Huurbevriezing en huurverlaging

Naast het beperken van de huurverhoging, is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

Trendbreuk

‘Onder het huidige kabinetsbeleid, waarbij de belastingdruk voor corporaties oploopt, was het moeilijk om tot afspraken te komen,’ kijkt Woonbonddirecteur Paulus Jansen terug op de onderhandelingen. ‘Toch hebben we hiermee een rem kunnen zetten op de huurstijging, en keren we eindelijk de trend dat de huren harder stijgen dan de inkomens van de meeste huurders We zijn dan ook blij dat het Sociaal Huurakkoord kan rekenen op steun van onze vereniging.’

betaalbaarheid

Lange wachtlijsten door tekort

15 november 2018

Mensen staan gemiddeld bijna negen jaar op een wachtlijst  voor een sociale huurwoning voor ze aan de beurt zijn. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

De Woonbond herkent dit uit signalen die we ontvangen uit ons Meldpunt Huuralarm.

Tekort sociale huurwoningen

'Er is een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen. Dat komt door het Haagse Woonbeleid. De afgelopen jaren zijn er onder de druk van de verhuurderheffing, een heffing die verhuurders betalen over hun sociale huurwoningen, enorm veel woningen verkocht of overgeheveld naar de vrije sector. Er is veel te weinig gebouwd. Dit kabinet laat de belastingdruk voor corporaties oplopen tot 3 miljard in 2021. In plaats van de woningnood oplossen, maken ze het zo moeilijker voor corporaties om de nodige woningen te bouwen,' reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen op het onderzoek. 'Het kabinet moet stoppen met het belasten van sociale huur, zodat het tekort aan betaalbare huurwoningen kan worden aangepakt.'

 sociale huurwoningen

 

18 certificaten voor energiecoaches in Overbetuwe.

Op woensdagavond 6 juni ontvingen maar liefst 18 personen een certificaat van de Woonbond. Zij volgden met succes een cursus van 3 avonden voor de opleiding tot energiecoach. De cursus was georganiseerd door de Huurdersvereniging Overbetuwe  en de Stichting Betuwe Energie in samenwerking met de gemeente. Tijdens de cursusavonden bleek er bij de cursisten al  veel kennis aanwezig te zijn. Maar een gesprek voeren met belangstellende inwoners was voor de meesten toch nog wel een leerpunt.

De energiecoaches gaan nu als team verder. Daarvoor is het project Overbetuwe Duurzaam gestart. Binnen het team gaan we werken aan ondersteuning, scholing, specialisaties, klantbenadering,  etc. Ook worden bedrijven op het gebied van duurzaamheid in Overbetuwe benaderd om met ons samen te werken.

Wilt u ook uw energieverbruik verminderen, uw woning verduurzamen of misschien wel energiecoach worden,  laat het ons weten.

overbetuweduurzaam.nl

 info @overbetuweduurzaam.nl