0481 376 529 hvob@outlook.com

Recht op huurverlaging corporatiehuurders hoge huur

HuurverlagingCorporatiehuurders met een hoge huur en laag inkomen krijgen recht op huurverlaging. Het gaat om huurders met een huur boven de aftoppingsgrens en een inkomen onder de norm voor passend toewijzen geldend voor hun huishouden.Die inkomensnormen voor passend...

RAAD VAN STATE WIJST “GLUURCLAIM” AF

Het betrof het huishoudinkomen van de bewoner over de jaren 2013,2014,2015. De raad van State oordeelt dat in het geval van de huurder via de bestuursrechter geen schadevergoeding kan worden verkregen. Hoewel dit een teleurstellende uitspraak is, blijft deze uitspraak...