0481 376 529 hvob@outlook.com

Secretarieel Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 huurdersvereniging HvOB t.b.v. ALV maandag 21 juni 2021. Geachte leden, Hierbij het secretarieel verslag over het afgelopen kalenderjaar van de Huurdersvereniging Over-Betuwe. Evenals voorgaande jaren hebben wij ook in 2020 geprobeerd zo goed...

Nieuwsbrief Uitgave november 2021

Beste Leden van de HvOB-Elst. Cancelen Algemene Ledenvergaderingen d.d. 29 november en 06 december a.s. Zoals U inmiddels wel vernomen zult hebben is (wegens Corona) de sluitingstijd van de horeca op 20.00 uur gezet. Zalencentrum Onder de Toren valt hier helaas ook...

Wat verandert er voor huurders in 2022?

17 december 2021 In 2022 verandert er weer veel voor huurders en woningzoekers. Er komt een speciale huurverhoging voor huurders met een relatief lage huur. Ook komt er een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging. De huren in de sociale sector werden tot nu...

Betaalbare woningen en terugdringen (energie)armoede

hebben afspraken gemaakt voor 2022 over wonen in de gemeente Rheden. Alle driepartijen hebben een handtekening gezet onder de vijf hoofddoelen: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid/kwaliteit, leefbaarheid en zorg.Vivare is met bijna 5.800 sociale huurwoningen...