0481 376 529 hvob@outlook.com

hebben afspraken gemaakt voor 2022 over wonen in de gemeente Rheden. Alle drie
partijen hebben een handtekening gezet onder de vijf hoofddoelen: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid/kwaliteit, leefbaarheid en zorg.
Vivare is met bijna 5.800 sociale huurwoningen veruit de grootste woningcorporatie in de gemeente Rheden en daarmee ook de belangrijkste partner van de gemeente voor het uitvoeren van de woonvisie 2020-2026 voor de sociale woningen. Maar Vivare heeft ook een belangrijke rol op het gebied van verduurzaming, het bestrijden van armoede en vroeg signalering.
Elk jaar maken de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en Huurdersvereniging Rheden (HVR) afspraken over wat ze het komend jaar willen bereiken. De partijen zorgen er samen voor dat mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning prettig en betaalbaar kunnen wonen. Natuurlijk zijn er uitdagingen, want de partijen willen zo min mogelijk huurverhoging, maar ook dat de woningen duurzaam en levensloopbestendig worden.

Betaalbaar, beschikbaar en duurzaam
Voor de betaalbaarheid van woningen zetten de partijen volgend jaar in op het terugdringen van (energie)armoede. Door de stijgende energiekosten ontstaat er meer kans op armoede. Het aanbieden van zonnepanelen kan hiervoor één van de oplossingen zijn maar ook meer inzet op vroeg signalering. Wat betreft beschikbaarheid wordt gekeken hoe er meer verschillende woningen kunnen komen. Voor duurzaamheid/kwaliteit is het isoleren van woningen erg belangrijk. Vivare bekijkt per jaar welke woningen hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast start in Dieren West het wijkuitvoeringsprogramma, dat voortkomt uit de transitievisie warmte.

Leefbaar en zorg
Op het gebied van leefbaarheid wordt verder gegaan met de wijkaanpak in Dieren Stenfert. Om hier stappen in te zetten, komen er actieplannen op verschillende onderwerpen zoals een goede toekomst voor de kinderen, Iedereen doet mee in fijn en veilig wonen. Een nieuw afzonderlijk thema bij de prestatieafspraken is dit jaar Zorg. Zorg stond al wel in de prestatieafspraken over 2021, maar dan verwerkt in verschillende onderwerpen. In 2022 komt er een nieuwe visie op wonen, welzijn en zorg. Doorstroming van inwoners naar huizen die beter bij hun situatie passen, is ook een belangrijk punt. Daarvoor is er voor 2022 een verhuiscoach aangesteld bij de gemeente. Hij/zij kan inwoners helpen die er tegenop zien te verhuizen of niet weten hoe dit aan te pakken. Zo kan de doorstroming beter op gang komen.

Gea Hofstede, wethouder wonen:
“Ik vind het belangrijk dat we in deze tijd van stijgende energieprijzen, meedenken hoe we deze kosten kunnen verlagen. Isolatie is hiervoor één van de belangrijkste oplossingen. Maar ook kleine maatregelen zoals ledlampen en tocht strips dragen hieraan bij. Dit is één van de onderwerpen waar we afspraken over maken. Maar voor alle onderwerpen geldt dat het belangrijk is dat we samen optrekken met Vivare en de huurdersvereniging Rheden en dat we elk jaar opnieuw de prestatieafspraken vastleggen en ondertekenen.”