0481 376 529 hvob@outlook.com

Het plan om 130 flexwoningen te bouwen op de Vinkenhof in Elst is van de baan. De gemeenteraad zette daar dinsdag een streep door. De weigering van Liander om de woonwijk op het stroomnet aan te sluiten, bleek de doodsteek.

Dat het dinsdag spannend zou worden of de plannen aan de Vinkenhof verder uitgewerkt mochten worden, was al van te voren duidelijk. Omwonenden zijn pertinent tegen de bouw van tijdelijke huurwoningen, maar ook tal van onderzoeken naar de andere potentiële hindernissen moesten nog worden uitgevoerd. De economische haalbaarheid van het plan, de zoektocht naar mogelijke explosieven in de grond en onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging.

Dat ook het aansluiten op het stroomnet nog onderzocht moest worden, was al bekend, maar de keiharde weigering van Liander had niemand zien aankomen. En dat bleek dinsdag grote gevolgen te hebben.

Haast geboden

Het ging aan de Vinkenhof om flexwoningen die minimaal vijftien jaar zouden blijven staan. Toch slaat het woord flex niet op de tijdelijke aard van de woningbouw, maar op de Flex- en Herstelwet die de bouw mogelijk maakt. Die wet maakt het mogelijk om de woningen versneld te bouwen zonder eerst allerlei verplichte procedures door te lopen die bij permanente bouw wel van toepassing zijn.

Overbetuwe koos voor flex omdat de behoefte aan betaalbare huurwoningen voor starters en andere specifieke doelgroepen heel groot is en er vooral om die reden snel gebouwd moest worden. Nu Liander weigert aan te sluiten, is juist die snelheid uit de plannen verdwenen en volgens vrijwel de hele gemeenteraad ook de noodzaak om van de Flex- Herstelwet gebruik te maken.

Knuppel in hoenderhok

Het CDA gooide de knuppel als eerste in het hoenderhok en vroeg wethouder Horsthuis Tangelder om het voorstel om 130 woningen op de Vinkenhof te bouwen terug te nemen. Ook vroeg het CDA, meteen gesteund door GroenLinks, om min of meer opnieuw te beginnen en ruimte voor flexwoningen te zoeken in de andere woonkernen en voor meerdere locaties te kiezen. De ChristenUnie voegde daar nog aan toe het al dan niet kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet standaard onderdeel van die zoektocht te maken. De andere partijen sloten zich daar al snel bij aan.

Voorstel van tafel

Wethouder Dimitri Horsthuis Tangelder kon niet anders dan het voorstel voor de Vinkenhof terug te nemen. Wel zet hij de zoektocht naar andere locaties voor flexwoningen al vast in gang, al wil de gemeenteraad daar nog voorwaarden aan toevoegen. Uiteraard de vraag of aansluiten op het stroomnet gegarandeerd kan worden, maar ook over financiële kaders. Zo liet GroenLinks al weten best geld bij te willen leggen als dat kleinschaligere flexprojecten mogelijk zou maken.

Zie ook Stroomnet in Betuwe overbelast: hoe groot zijn de problemen en hoe lossen we ze op? ‘Er is wel echt iets aan de hand’ – HVOB (huurderselstover-betuwe.nl)