0481 376 529 hvob@outlook.com

Voor wie geldt de huurbevriezing?

  •  De huren in de gereguleerde sector mogen in 2021 niet worden verhoogd: alle verhuurders die in deze sector huurwoningen verhuren, moeten zich houden aan de 0%. Dit geldt voor woningcorporaties en particuliere verhuurders.
  • Het gaat om kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen en huurwoningen, met een huurprijs van maximaal 752,33 euro per maand.
  • Uitzondering wordt gemaakt voor woningen die verbeterd zijn door renovatie of verduurzaming. De huren van deze woningen kunnen wel verhoogd worden

Welke afspraken zijn er voor de vrije sector?

  • In de vrije sector (huurprijs boven de 752,33 euro per maand) geldt een voorgestelde gemaximeerde huurverhoging van inflatie plus 1%. In de praktijk betekent dit een toegestane huurverhoging van 2,4%.

Uitvoering

Als er in het huurcontract voor een sociale huurwoning een afspraak over de jaarlijkse huurverhoging (indexeringsclausule) staat, dan is deze niet geldig als deze leidt tot een huurverhoging in 2021. Dit geldt eveneens voor sociale huurwoningen in de particuliere sector.

Huurders in de vrije sector krijgen in 2021 voor het eerst de mogelijkheid om geschillen over de huurverhoging voor te leggen aan de Huurcommissie. Bezwaar maken heeft alleen zin als de voorgestelde huurverhoging niet voldoet aan de gestelde criteria.