0481 376 529 hvob@outlook.com

Handige links

Op zoek naar meer informatie, advies of ondersteuning? Onderstaand overzicht helpt je verder!

Vivare
Heb je vragen over het onderhoud van je woning?
Kijk dan HIER voor een overzicht.

Is er in je woning iets defect? Afhankelijk van het probleem kun je rechtstreeks contact opnemen met:

  • De Glaslijn. Bij glasschade kunnen huurders met een glasverzekering bellen naar 0800 0 207 207.
  • Kemkens. Bij een CV-storing kun je contact opnemen met Kemkens Gasservice: 0412 630 555.
  • Weijers Riooltechniek. Voor een defect aan de riolering kunnen deelnemers van het gemakspakket of servicefonds rechtstreeks contact opnemen met rioleringsbeheer Weijers: 085 760 6612.
  • Vivare reparatieverzoek.

Het HvOB spreekuur is iedere 3e donderdag van de maand van 19:00 tot 20:00 uur op het HvOB kantoor aan de Verdistraat 27a in Elst.

U kunt uw vragen en/of klacht.

Met ingang van 2024 houdt Vivare weer een wekelijks inloopspreekuur in Elst. Iedere woensdag van 14.30 uur tot 15.30 uur bent U welkom op het kantoor van de HvOB, Verdistraat 27a te Elst.

Belastingdienst (huurtoeslag)
Op deze website vind je uitgebreide informatie over o.a. huurtoeslag.

Rijksoverheid (puntentelling)
Op deze website kun je een aantal dingen berekenen:

  • de maximale huurprijs van je woning;
  • het aantal huurpunten op basis van de energieprestatie van je woning;
  • het aantal huurpunten op basis van de WOZ-waarde van je woning.
Woonbond
DWoonbond is de landelijke vereniging van huurders, met als belangrijkste doelstelling het verbeteren van de positie van huurders.
Huurdershuis
Het Huurdershuis is een slagvaardig adviesbureau op het gebied van wonen. De Huurdersbalie van Het Huurdershuis geeft betrouwbaar en deskundig advies aan individuele huurders. Huurders kunnen tijdens de spreekuren met hun vragen op juridisch, bouwtechnisch en volkshuisvestelijk gebied bij de Huurdersbalie terecht. Bel de Huurdersbalie om een afspraak te maken: 06 54 97 63 80.
Gemeente Overbetuwe
Meld losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, zwerfvuil, vernielingen op straat zo snel mogelijk bij je gemeente om problemen te voorkomen. Ook voor vragen over WMO-voorzieningen (zoals een stoeltje in de douche of een drempel), de wijk- en gebiedsteams kun je bij je gemeente terecht.
Rijksoverheid (huurwoning)
Kijk hier voor vragen als hoe je de huur kunt opzeggen, wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van een woning en wanneer je recht hebt op een sociale huurwoning.
Energielabel
Het energielabel van je woning is hier snel en eenvoudig te vinden. Je hoeft alleen maar je woonadres in te vullen.
Welkom in Elst
Luchtfoto Elst

Hoe wordt u lid en wat kost het: 

Als u lid wilt worden, vul dan het formulier in, stuur een e-mail met daarin uw naam en adres of neem telefonisch contact met ons op. U krijgt dan een aanmeldings kaartje thuis gestuurd. De contributie bedraagt € 0,50 per maand .   

Huurdersvereniging Over-Betuwe is een onafhankelijke vereniging met eigen statuten en is dus geen verlengstuk van de Woningcorporatie Vivare. Deze pagina valt geheel onder de verantwoordelijkheid van huurdersvereniging Over-Betuwe.