0481 376 529 hvob@outlook.com

Landen zijn nu ook begonnen met aanpassingen aan klimaatverandering: klimaatadaptatie. Gelukkig
liggen veeI oplossingen in de woonomgeving voor de hand.

Tegels eruit groen erin

Wat is klimaatadaptatie?
De afgelopen 100 à 150jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde gestegen met 1 graad Celsius en op de Noordpool zelfs met zo’n 3 graad Celsius. Die temperatuurstijging zorgt voor extremer weer: we krijgen steeds vaker te maken met lange periodes van droog en soms warm weer en met heftige regenbuien en stormen. Aan de ene kant proberen we met maatregelen de klimaatverandering te beperken, maar we moeten onze huizen en (bebouwde)omgeving ook aanpassen aan het veranderende klimaat. Dit heet klimaat adaptatie.

Hoe wordt het te heet in je woning?
Gebrek aan water en planten en bomen in de omgeving én veel stenen zorgen samen voor oververhitting bij warm weer.
Stenen en asfalt nemen veel hitte op en stralen dat weer uit. Dit ‘hitte-eiland-effect ‘komt vooral in steden en dorpen met veel verharding voor. De temperatuur op deze plekken kan wel 8 graden hoger zijn dan de temperatuur van het omliggende land. ln de zomer valt op een woning in Nederland op een zonnige dag ongeveer 40 kW aan zonnewarmte (het vermogen van een cv-ketel is 10 kW). De lucht in je woning wordt warm door de zon, maar een veeI groter probleem is dat de massa (beton, baksteen) van de woning opwarmt. Als steen eenmaal warm is, duurt het lang voordat het weer afkoelt.
Wat kun je aan hitte in je woning doen?
Voorkom dat de omgeving van je woning heet wordt én voorkom dat de hitte je huis binnenkomt. Hoe groener je woonomgeving en hoe minder tegels, hoe beter. Zorg daarnaast voor zonwering aan de buitenkant van de ramen. Dat kan ook een (lei)boom, struik, klimplant, parasol, schaduwdoek, laken of karton zijn.
Je gordijnen gesloten houden aan de binnenkant helpt ook, maar is minder effectief. Ventileer ‘s nachts (ramen en deuren tegen elkaar open). Maak je gevel (en tuin) groen: gevelplanten kunnen zorgen voor een vijf tot zeven graden lagere temperatuur in de woning. Voor een aantal van deze zaken, zoals zonneschermen, heb je toestemming van je verhuurder nodig.

Wat kun je doen tegen verdroging en wateroverlast?
Tegels eruit, groen erin. Tegels en bestrating zorgen ervoor dat water niet de grond in kan zakken. Bij hevige regenval kan het riool al het water niet afvoeren. Het riool stroomt dan over en kan wateroverlast geven. Tegels verwijderen helpt, maar nog beter is om er planten voor in de plaats te zetten. Planten helpen om het water sneller af te voeren maar voorkomen ook dat de grond te droog wordt. Door verdroging kunnen huizen verzakken. Een regenton helpt om het overtollige water tijdelijk op te vangen. Het riool wordt zo niet overbelast en je kunt het regenwater gebruiken voor je tuin. Samen met je buren, met de verhuurder en de gemeente kun je nog vee[ meer doen. Denk aan het vergroenen van gemeenschappelijke buitenruimten en daktuinen. Dit helpt ook bij extreme hitte en droogte. Bij onderhouds- of verbeter projecten zou je verhuurder er goed aan doen om te investeren in klimaat adaptatie.
Lees voor meer tips www.woonbond.nl/energie/gezond-wonen
Bron Huurwijzer