0481 376 529 hvob@outlook.com

Sinds 2007 reikt de huurdersvereniging HvOB-Elst jaarlijks een leefbaarheidsaward genaamd “de Regelaar” uit. Deze prijs is in het leven geroepen om de leefbaarheid in de kern Elst te vergroten en wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon, die zich in dat jaar extra heeft ingezet en een aantoonbare bijdrage heeft geleverd voor de bevordering van de leefbaarheid in de kern Elst.
Aan deze prijs is een geldbedrag van €1000,- verbonden.
Een onafhankelijke jury buigt zich over de inzendingen en bepaalt uiteindelijk wie de winnaar is.
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van de HvOB-Elst.
Enkele oud winnaars zijn de KinderSpeelWeek Elst (een jaarlijks evenement voor kinderen uit het basisonderwijs), theater Klare Taal (toneel voor gehandicapten), Disco Elst (deze organisatie verzorgt disco-avonden voor gehandicapten). Maar ook de Algemene Hulpdienst Elst en de EHBO vereniging Elst hebben in het verleden deze prijs gekregen.
De 17e Leefbaarheids Award “de Regelaar” 2023 is naar de KinderSpeelWeek Elst gegaan.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de HvOB in januari 2025 zal voor alweer de 18e keer de prijs worden uitgereikt.
Weet of kent u iemand of een organisatie die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen? Dan vernemen wij dit graag! U kunt deze aanmelden bij de HvOB-Elst, vergezeld van een onderbouwend schrijven waarom deze persoon/organisatie de Award verdient.
U kunt uw kandidaat schriftelijk aanmelden bij de HvOB Verdistraat 27a 6661 AN Elst of via mail naar hvob@outlook.com.