0481 376 529 hvob@outlook.com

Om te bepalen of je toeslag kunt krijgen kijkt de Belastingdienst naar je jaarinkomen, vermogen, huurprijs, de samenstelling van je huishouden en je leeftijd.
Inkomen en vermogen
Als je in 2019 alleen woonde mag je inkomen in dat jaar niet hoger zijn geweest dan € 22.700. Woonde je met meer dan geldt € 30.825 als het
maximale (gezamenlijke) inkomen. Verder is een vermogensgrens van € 30.360 per persoon. Als je op 1 januari 2019 meer (spaar)geld had is je vermogen te hoog voor huurtoeslag.
Type woning en huurprijs
Voor huurtoeslag moet je in een zelfstandige huurwoning wonen, en dus niet op kamers. De kale maandhuur die je in 2019 voor je woning betaalde mag niet hoger mag zijn dan €710,68 (de huurtoeslaggrens van 2019). Voor jongeren tot 23 geldt dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan € 424,44
Kom voor 1 september in actie
Kreeg je in 2019 géén huurtoeslag, maar had je daar gezien je jaarinkomen en overige voorwaarden wel recht op? Kom dan vóór 1 september in actie. Na 1 september 2020 ben je te laat om nog toeslag aan te vragen over 2019. Behalve als de Belastingdienst je uitstel gaf voor het indienen van je aangifte inkomstenbelasting over 2019. In dat geval kun je aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt.
Proefberekening en aanvragen
De website van de Belastingdienst heeft een handige rekenhulp(externe link) waarmee je -anoniem- een proefberekening kunt maken.
Na het kiezen van het jaar waarover je de berekening wilt maken en het invoeren van een aantal gegevens zie je of je huurtoeslag kunt krijgen en zo ja, hoe veel dan. Daarna kun je met Mijn Toeslagen toeslag aanvragen.
Vanaf 2020 meer huurders recht op toeslag
De vaste inkomensgrenzen zijn in 2020 vervallen. Het kan dus best zijn dat je inkomen in 2019 nog te hoog was voor huurtoeslag,
Maar dat je daar in 2020 juist wél recht op hebt. Met de rekenhulp(externe link) kun je uiteraard ook uitvinden of je in 2020 recht hebt op toeslag.
Kijk voor meer informatie op
www.mijnbelastingdienst.nl/toeslagen