0481 376 529 hvob@outlook.com

Mogelijk heb je ‘verworven recht’ en moet de Belastingdienst je aanvraag opnieuw bekijken.Als je huur te hoog is kun je geen huurtoeslag krijgen. Behalve als je die toeslag al kreeg toen je huurprijs nog niet te hoog was. Dan heb je ‘verworven recht’. Zolang je niet verhuist blijf je recht houden op toeslag, zelfs als je huur door een huurverhoging boven de toeslaggrens raakt.

Verworven recht én wisselend inkomen
Maar wat nou als je ‘verworven recht’ hebt maar daarna -door een tijdelijk hoger inkomen- je toeslag kwijtraakt? Dan zit je in een lastig parket. Hoge woonlasten, opnieuw een laag inkomen, maar geen hulp meer van de overheid om je huur te betalen. Terwijl je vroeger nog huurtoeslag kreeg voor precies dezelfde woning.

Belastingdienst te streng
Uit een uitspraak van de Raad van State bleek vorig jaar dat de Belastingdienst in die situatie de regels voor ‘verworven recht’ te streng toepaste. Een nog onbekend aantal huurders kreeg niet opnieuw toeslag toen hun inkomen weer daalde, terwijl dat wel had gemoeten. De Belastingdienst gaat dit nu goedmaken. Maar alleen bij huurders die daar zelf om vragen .

Bel de Belastingtelefoon.
Ben jij zo’n huurder? Bel vóór eind 2020 met de Belastingtelefoon (zie uitspraak Raad van State). Dat heeft zin als het volgende voor jou geldt:

  • Toen je huurprijs voor het eerst boven de toeslaggrens uitkwam kreeg je nog huurtoeslag.
  • Die toeslag is daarna gestopt, omdat je inkomen te hoog was.
  • Je inkomen werd daarna weer laag genoeg voor toeslag. Maar je nieuwe aanvraag voor toeslag werd afgewezen.
  • Toen je opnieuw toeslag aanvroeg woonde je nog in dezelfde woning, of je woont daar nu nog steeds.

Uitspraak Raad van State

Belastingdienst stopte ten onrechte huurtoeslag bij hoge huurprijs
Huurders met een laag inkomen en een huurprijs onder de huurtoeslaggrens hebben recht op huurtoeslag, als tegemoetkoming in de woonlasten.

Te hoge huurprijs
Heb je een huurprijs boven de huurtoeslaggrens? Dan kun je , ook met een laag inkomen, geen huurtoeslag krijgen. De wetgever vindt dat je dan maar goedkoper moet gaan wonen (al is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan).

Verworven recht
Er is een uitzondering op deze regel. Als je huurprijs door de jaarlijkse huurstijging tot boven de huurtoeslaggrens stijgt, en je hebt in de maand voorafgaand aan de huurstijging recht op huurtoeslag, dan behoud je het recht op huurtoeslag. Dit noemt de Belastingdienst een ‘ verworven recht’.

Verworven recht na tijdelijke inkomensstijging
Ook bij huurders met een ‘verworven recht’ blijft er naar het inkomen gekeken worden. Stijgt je inkomen tot boven de grens? Dan vervalt het recht op huurtoeslag. Maar wat als je inkomen daarna weer daalt? Volgens de Belastingdienst had je dan nog steeds geen recht op huurtoeslag, omdat de huurprijs op dat moment boven de huurtoeslaggrens ligt. Daar heeft de Raad van State nu heel duidelijk een streep door gezet. Er wordt bij verworven recht alleen gekeken naar de maand voordat de huurprijs voor het eerst boven de huurtoeslaggrens uit kwam. Dat verworven recht wordt door een tijdelijke inkomensstijging niet verspeeld. Bij een inkomen dat weer gedaald is tot onder de huurtoeslaggrens, heb je dus nog steeds recht op huurtoeslag.

‘De Belastingdienst heeft kennelijk veel te star gekeken naar het verworven recht. Mensen die door een ontslagvergoeding, of inwonende kinderen met een baan, tijdelijk boven de grens uitkwamen kunnen daardoor in de penarie terecht gekomen zijn. De uitleg van de Raad van State ligt veel dichter bij waar de huurtoeslag voor bedoeld is; woonlasten betaalbaar houden voor mensen met smalle beurs. Het gaat hier immers om mensen die in een sociale huurwoning zijn gaan wonen. Zij kunnen er ook niks aan doen dat de huurprijs inmiddels zo enorm is gestegen, maar worden er wel voor gestraft.’

Controleer verworven recht
De HVR roept huurders die na een tijdelijk hoger inkomen te horen kregen vanwege een te hoge huurprijs geen huurtoeslag meer te kunnen ontvangen, op om te controleren of ze niet toch verworven recht hebben. Op de website van de Rijksoverheid ( toeslagen) staat wat de huurtoeslaggrens (liberalisatiegrens) was per jaar. Leden van de HVR kunnen bij de Huurdersvereniging terecht voor hulp.

‘Op de korte termijn moet de Belastingdienst beter gaan communiceren over hoe het verworven recht in elkaar steekt. Nu kunnen mensen ten onrechte het idee hebben gekregen geen recht te hebben op huurtoeslag, terwijl ze ook nog eens een forse huurprijs betalen. Op de lange termijn zouden wij graag naar een systeem willen waarbij huurders met een kleine beurs een toeslag kunnen krijgen, die niet vervalt bij hoge woonlasten. Het is immers krom tegen mensen met een kleine portemonnee te zeggen dat ze qua inkomen inderdaad steun verdienen, maar dat de huur helaas te hoog is om ze te helpen.’ Daarnaast pleiten we met de Woonbond voor een compensatieregeling voor huurders die ten onrechte huurtoeslag zijn misgelopen.