0481 376 529 hvob@outlook.com

van 3.4 % voor de huurders die de streefhuur nog niet hebben bereikt. De HVR en bovengenoemde huurdersverenigingen hadden een zeer goed onderbouwd advies, wat neerkwam op 3,1 % huurverhoging. Ook dit vond de HVR fors maar verdedigbaar en het uiterste omdat de inflatie 2.6 % was. Wij vonden en vinden de voorgestelde huurverhoging van 3,4% in het kader van betaalbare huren onacceptabel. Wel zal Vivare deze huurverhoging i.v.m. de corona-crisis uitstellen met 2 maanden en inlaten gaan per 1 september 2020. Dit vinden wij een prima gebaar. Ook hebben wij met bovenstaande huurderverenigingen een negatief advies gegeven op het huurbeleid 2020 van Vivare.  Vivare gaat in bijna alle huurklassen de streefhuur verhogen naar de aftoppingsgrens. Wij zijn hier op tegen omdat wij deze huurprijs opdrijvend vinden en het geen recht meer doet aan het eerdere afgesproken streefhuurbeleid. De prijs van de huur moet in overeenstemming zijn met de kwaliteit van de woning. Ondanks ons negatief advies heeft Vivare dit toch ingevoerd. Zowel de huurverhoging als wel het huurbeleid maakt huren bij Vivare flink duurder en daarmee komt de betaalbaarheid in het geding. Wij vinden dat een zorgelijke situatie.
 Mocht u om wat voor reden toch bezwaar willen maken tegen deze huurverhoging, dan kunt een bezwaarschrift opstellen, dat kan gemakkelijk door gebruik te maken van het standaardformulier dat is te downloaden vanaf de site van de huurcommissie (www.huurcommissie.nl). u kunt het formulier ook gratis aanvragen bij de HVR, bel hiervoor naar 026 3622743 of stuur een e-mail naar info@hvr-velp.nl. Op het formulier kruist u de reden van uw bezwaar aan en geeft er een toelichting op, stuur het bezwaarschrift voor 1 september 2020 naar: Vivare, Postbus 5265, 6802 EG Arnhem
Geen hogere huur betalen, maar wel opzij leggen
Als u bezwaar maakt tegen de huurverhoging, kunt u de oude huur blijven betalen. Wanneer Vivare het niet met uw bezwaarschrift eens is, kan zij dit tot zes weken na de ingangsdatum (1 september 2020) doorsturen naar de huurcommissie. Doet Vivare dit niet of ze is te laat, dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen.
Maar Pas Op !!,
als de huurcommissie in haar uitspraak stelt dat de huurverhoging redelijk is moet u alsnog betalen. Leg het geld van de huurverhoging wel opzij, voor het geval u geen gelijk krijgt.
Uitstel is geen afstel
Als u zonder bezwaar te maken toch de huurverhoging niet betaald, moet Vivare u binnen 3 maanden
(voor 1 december 2020) een aangetekende herinneringsbrief sturen om alsnog akkoord te gaan met de huurverhoging, dan moet u binnen 4 maanden ( 1 januari 2020) na ingangsdatum van de huurverhoging, bij de huurcommissie vragen om de huur te beoordelen. Laat u dit achterwegen dan moet u de huurverhoging betalen.
Achterstallig onderhoud kan een reden zijn voor huurverlaging
Tot slot, u kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging vanwege achterstallig onderhoud, wel kunt u bij ernstige onderhoudsgebreken het hele jaar door, bij de huurcommissie een procedure starten, die een forse huurverlaging kan opleveren zolang het gebrek niet door Vivare is verholpen.