0481 376 529 hvob@outlook.com

niet-alleenstaanden gaat de inkomensgrens omhoog. Alleenstaanden met een bescheiden middeninkomen hebben niet de middelen om een woning te kopen of in de dure vrije sector te huren. Het kabinetsplan om hen de toegang tot betaalbare huur te ontzeggen leidde dan ook tot veel protest. Onder andere van de Woonbond, lokale huurdersorganisaties en individuele woningzoekenden.
Deal met oppositie
Dankzij een deal die linkse oppositiepartijen met het Kabinet sloten is de lagere inkomensgrens voor alleenstaanden nu van de baan. In ruil voor steun van de oppositie aan de woonbegroting gaat het Kabinet meerdere woonplannen aanpassen.
Het plan voor nieuwe inkomensgrenzen is één van die plannen.
Hogere inkomensgrens voor niet-alleenstaanden
Wat wél doorgaat is verhogen van de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Daardoor komen meer stellen en gezinnen straks weer in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie.
Nu geen onderscheid naar type huishouden
Op dit moment geldt voor toegang tot sociale huur een inkomensgrens van € 39.055 (jaarinkomen). Daarbij is er geen onderscheid tussen alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. Voor alleenstaanden blijft de inkomensgrens dus hetzelfde, voor meerpersoonshuishoudens gaat hij omhoog.
Nog geen duidelijkheid over huurverhoging
De plannen voor aangepaste inkomensgrenzen komen uit het wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’. Met dit wetsvoorstel presenteerde het Kabinet in 2019 ook nieuwe plannen voor huurverhogingen. Het wetsvoorstel is nog niet door beide Kamers aangenomen. In welke vorm de plannen voor huurverhogingen doorgaan is op dit moment nog niet bekend.