0481 376 529 hvob@outlook.com
foto: John Palm

Ieder jaar reikt de Huurdersvereniging Over-Betuwe (HvOB-Elst) de leefbaarheidsaward De Regelaar uit. Deze prijs is bestemd voor de persoon of organisatie die een aantoonbare bijdrage levert aan de leefbaarheid in Elst. Tijdens de goed bezochte Nieuwjaarsreceptie van de HvOB-Elst in zalencentrum Onder de Toren in Elst werd deze prijs uitgereikt.

De genomineerden voor de Leefbaarheidsaward 2023 waren:

1. Internationale Vrouwen Groep: Deze groep komt om de twee weken in De Wieken bijeen met het doel om verbinding te maken tussen internationale en Nederlandse vrouwen. Er wordt over allerlei onderwerpen zoals opvoeding of cultuurverschillen in het Nederlands gesproken waarbij de vrouwen zo nodig met raad en daad worden bijgestaan dan wel doorverwezen.

2. Kinderspeelweek Elst: Al ruim 30 jaar zet deze organisatie zich in om tijdens de laatste week van de zomervakantie een leuke bouw/speel week te organiseren. Hierbij is het streven de entreeprijs zo laag mogelijk te houden zodat de speelweek voor alle kinderen toegankelijk blijft. Door de stijgende kosten en tekort aan vrijwilligers een uitdaging.

3. Eetcafé Triade: Doel van deze groep vrijwilligers is de verbinding te bevorderen tussen de veelal alleenwonende bewoners van de woonwijken in het oude centrum van Elst, maar ook daarbuiten. Iedere donderdag kunnen de gasten tegen een kleine betaling in een ontspannen sfeer elkaar ontmoeten en wordt een drie-gangen menu verzorgd.

Namens de jury reikte Maaike Hulshoff van Vivare aan de winnaar Kinderspeelweek Elst de Leefbaarheidsaward uit, samen met de cheque van 1000 euro. De andere genomineerden waren blij met de aanmoedigingsprijs van 100 euro.

Voorzitter Ben Hendriks stond in zijn nieuwjaarstoespraak stil bij het feit dat afgelopen jaar een jaar met twee gezichten was. Nadat in de kern Elst al 12 jaar bijna geen sociale woningen zijn toegevoegd, lagen er in 2023 duidelijke en concrete plannen voor nieuwbouw De pas en voor 130 flexwoningen op de Vinkenhof. Gezien het belangrijke recht op wonen was de huurdersvereniging blij met deze plannen. Helaas bleek het niet mogelijk deze woningen op het te volle energienet aan te sluiten. Met dat gegeven moesten de prestatieafspraken worden afgerond. Gelukkig spanden zowel de gemeente als Vivare zich in om naar alternatieven te zoeken en worden de huidige plannen doorontwikkeld. Naast de nadruk op het noodzakelijke bouwen om starters en huurders die ‘van groot naar beter’ willen een kans op een woning te geven, zijn er ook afspraken gemaakt over betaalbaar wonen, verduurzaming en wonen en zorg. Net voor de kerst kwam het bericht dat ook Plan Lingezicht doorgaat waar ongeveer 120 sociale huurwoningen gepland staan.

In 2024 zal HvOB-Elst blijven opkomen voor de starters en de huurders die ‘van groot naar beter’ willen, maar ook voor alle andere zaken die belangrijk zijn voor uw woongenot.

Wilt u meer informatie over de huurdersvereniging of lid worden, kijk op onze website www.huurderselstover-betuwe.nl of kom langs op het spreekuur, iedere 3e donderdag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur op het kantoor van HvOB-Elst aan de Verdistraat 27a in Elst.   

foto: John Palm