0481 376 529 hvob@outlook.com

Antwoord
Of je in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag is afhankelijk van je inkomen. De regeling is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de stijgende energierekening. De precieze inkomensgrenzen kunnen verschillen per gemeente.

Bijstand
Krijg je een uitkering van je gemeente? Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ of Bbz? Dan weet de gemeente je inkomen en zal de gemeente de energietoeslag automatisch overmaken. Het is natuurlijk wel verstandig in de gaten te houden of dit bij jou ook gebeurt.

Zelf aanvragen
Niet alle huishoudens met een laag inkomen zijn bekend bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat je zelfstandig ondernemer bent of gepensioneerde met alleen AOW. Dan moet je de energietoeslag zelf aanvragen bij je gemeente.

Richtlijn: tot 120% van het minimum
Gemeenten bepalen of je in aanmerking komt voor energietoeslag. Wel heeft de landelijke overheid een richtlijn gegeven.
De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het ‘sociaal minimum’ in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Wat is het sociaal minimum?
Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor jou is, hangt af van je leeftijd en leefsituatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het bedrag vast.

Hieronder vind je het sociaal minimum vanaf 1 januari 2022 per leefsituatie, met daarnaast (afgerond) de landelijke richtlijn.
Is je inkomen net iets hoger dan de richtlijn? Dan is het verstandig om te kijken of je bij je gemeente een aanvraag kunt doen.

Bruto maandbedragen sociaal minimum plus landelijk richtlijn Energietoeslag
Leefsituatie Bedrag per maand Landelijke richtlijn

Gehuwd/gelijkgestelden €1.724,99 €2070
Alleenstaande 21 jaar en ouder €1250,19 €1501
Alleenstaande van 20 jaar €944,60 €1134
Alleenstaande van 19 jaar €686,65 €824
Alleenstaande van 18 jaar €574,42 €690

Op de website van het UWV kun je meer informatie vinden over het sociaal minimum, en over de verschillende ‘leefsituaties
Om welk bedrag gaat het? De overheid heeft een richtbedrag van €800 afgesproken. Maar het precieze bedrag kan per gemeente verschillen. Bovendien kan het ook zo zijn dat je eerst een deel krijgt. Er zou namelijk eerst €200 worden uitgekeerd. Dat is later verhoogd naar €800.

Energietoeslag is belastingvrij
De uitkering van de energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent dat het bedrag geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld je huurtoeslag of de kinderopvangtoeslag.

Controleer hoe het zit bij jouw gemeente
De gemeente heeft dus veel vrijheid in de uitvoering van de energietoeslag. De gemeente bepaalt:

Welke doelgroepen precies de energietoeslag krijgen De periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen;
óf vermogen meetelt bij het in aanmerking komen en zo ja op welke manier; de hoogte van het toe te kennen bedrag.
Om precies te weten hoe de energietoeslag in jouw gemeente werkt kun je dus het best de website van de gemeente raadplegen,
of contact opnemen met je gemeente

Bron Woonbond.