0481 376 529 hvob@outlook.com

Vele leden waren aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de Elster Huurdersvereniging Overbetuwe (HvOB). Na twee coronajaren kon er in een gezellige sfeer in Onder de Toren genoten worden van een drankje en een hapje.

Voorzitter Leo de Wijs zette in zijn nieuwjaarstoespraak uiteen hoe de huurdersvereniging zich in de afgelopen periode voor de leden heeft ingezet. Zo is de verduurzaming van verschillende straten in en om de Koninginnebuurt een groot succes waarbij mede door inzet van de HvOB dit voor de bewoners niet tot een huurverhoging heeft geleid. Ook werd de blik op 2023 gericht, het jaar waarin de plannen voor sociale woningen in Elst wat de HvOB betreft versneld uitgevoerd moeten worden. Er zal behoorlijk gebouwd moeten worden om van de huidige 21% naar het streefgetal van 30% sociale bouw te groeien. Hierbij zal er extra aandacht voor o.a. woonvormen voor ouderen en flexwoningen zijn om doorstroming te bevorderen en starters een grotere kans te bieden. De verduurzaming van bestaande woningen zal door blijven gaan, in deze tijd van energiecrisis een belangrijke taak. Maar ook de leefbaarheid in de wijken blijft natuurlijk onder de aandacht. Daarnaast zal de HvOB zich inzetten om de komende huurverhoging zo laag mogelijk te houden.

Jaarlijks terugkerend onderdeel van de nieuwjaarsreceptie is de uitreiking van de leefbaarheidsaward De Regelaar. Dit is een prijs voor degene die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in Elst en op deze wijze het wonen in deze plaats extra plezierig heeft gemaakt. Er waren dit jaar drie genomineerden: PWA, Special Sports Event en Theater Klare Taal. Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder reikte de eerste prijs van €1000 uit aan Theater Klare Taal die met mensen met een verstandelijke beperking toneelvoorstellingen maakt. Zij verdienen de prijs omdat ze met de doelgroep waarmee ze werken een onderdeel van de buurt willen vormen. Onder luid applaus werd de prijs in ontvangst genomen. De andere twee genomineerden waren blij verrast met de aanmoedigingsprijs van €100.

Wilt u meer informatie over de huurdersvereniging of wilt u lid worden, kijk op onze website huurderselstover-betuwe.nl of kom langs op het spreekuur, iedere 3e donderdag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur op het kantoor van de HvOB aan de Verdistraat 27a in Elst.