0481 376 529 hvob@outlook.com

Nieuwsbrief 1e Uitgave 2019

Beste Leden en Huurders van Vivare Elst.

Wij willen u op de hoogte houden van onze activiteiten middels deze nieuwsbrief.

Wilt U reageren op een woning? Het is dan belangrijk dat uw inschrijfgegevens bij Entree

kloppen. Als gegevens niet kloppen, kan het zijn dat u de woning niet kunt gaan

huren. Dat zou jammer zijn. Voorkom dus teleurstelling.

Controleer daarom direct via Mijn Entree uw gegevens.

Klachten over het huren bij Vivare:

Als u klachten heeft over zaken als huurverhoging, onderhoud of een slechte afwikkeling

van uw problemen met Vivare, stuur dan een brief en of mail naar Vivare waarin u de

klachten weergeeft, Vergeet niet een kopie hiervan aan de huurdersvereniging HVOB te sturen (mail: hvob@outlook.com).

Huurdersvereniging Over-Betuwe is dan van uw actie op de hoogte en kan u eventueel bijstaan, als u er met Vivare niet uitkomt.

Wij besparen u meestal een hoop ongemak door onze bemiddeling en afwikkeling van de ontstane misverstanden met Vivare.

Spreekuur Vivare

Iedere dinsdagochtend is er van 10.30 -11.30 uur spreekuur in het oude Triade gebouw aan de Prins Hendrikstraat. Hier kunt u met uw vragen en eventuele klachten bij Vivare medewerkers terecht.

 

Huurverhoging 2019

Ook voor 2019 was de insteek van de HvOB een geringe, niet inkomensafhankelijke, huurverhoging van maximaal inflatie. Ook wilde de HvOB een afbouw van de huren boven streefhuur.

Daar zijn we redelijk in geslaagd. Verhoging gemiddeld inflatie, geen inkomensafhankelijk en gecontinueerd streefhuurbeleid. Maar geen verlaging van huren boven streefhuur. De financiële positie van Vivare laat dat niet toe. Huurdersheffing, ATAD e.d. kosten nu al 3 maandhuren per jaar. Toch zijn we tevreden met het behaalde resultaat.

Een gemiddelde stijging van 1,6% (wettelijk 2,6% mogelijk), huren boven streefhuur 0,0%. De rest een verhoging van maximaal 2,3%.

Wat houdt dit effectief in voor onze huurders in Elst?

44% geen verhoging, 18% een verhoging van 0,1 tot 2,2% en 38% een verhoging van 2,3%

 

Broodnodige nieuwbouw

Tijdens diverse overlegrondes heeft huurdersvereniging HvOB (prestatie)afspraken met Vivare en de gemeente Overbetuwe gemaakt. Dit is sinds 2015 een wettelijke verplichting.

Een belangrijk thema in de afspraken is nieuwbouw in de sociale sector.

Er is een schreeuwend tekort aan woningen en er is met name een tekort aan kleinere eenheden voor ouderen en alleenstaanden.

Bouwlocaties die onze voorkeur hebben zijn “het land van Tap” en Elst Centraal (station).

Ook de Pas staat nog in de planning voor sociale huur (100 woningen), maar dit project stagneert.

Vivare heeft zich in ieder geval verplicht om de komende 4 jaar 100 nieuwe betaalbare woningen te bouwen. Het is nu aan de gemeente om, tegen een sociale prijs, grond ter beschikking te stellen.

Uw huurdersvereniging heeft tot spoed opgeroepen.

 

Enkele tips en wetenswaardigheden over en van Uw huurdersvereniging

 • Op het project De Pas staan nog steeds 100 huurwoningen met lagere huurprijzen gepland. Vivare zal daar beginnen, als daar bouwgrond voor wordt vrij gegeven.
 • De HvOB als extra service voor onze leden gratis hulp kunnen aanbieden bij het verkrijgen van zorg en huurtoeslagen via onze belastingdeskundige.
 • Bij twijfel kunnen wij uw huis controleren op brandpreventie door onze brandveiligheidsdeskundige.
 • Het is belangrijk uw kinderen zodra ze 18 jaar zijn in te schrijven bij Enserve als woningzoekende, zodat zij dan meer kans maken op een woning.
 • Het lidmaatschap van de HvOB bedraagt slechts € 6 per jaar of te wel 50 cent per maand en/of u geeft een nieuw lid op, dan ontvangt u beiden ook nog een leuke

attentie. Doen!!! U kunt zich aanmelden via e-mail hvob@outlook.com of via onze website www.huurderselstover-betuwe.nl

Ook als huurder van een geliberaliseerde woning kunnen wij ook voor u evt. problemen met Vivare bespreken.

 • U moet waterschade altijd eerst bij uw eigen verzekering melden.
 • Bij verlies van uw huissleutel moet U dit zelf door een slotenmaker laten op lossen.

De winter komt er weer aan

Nu het steeds kouder wordt en de bomen hun bladeren laten vallen, wordt de CV-ketel weer aangezet en moeten we zorgen dat de leidingen worden ontlucht en eventueel het water bijgevuld. Maar voor gehandicapten en ouderen, die geen hulp hebben ontstaat dan vaak weer een probleem.

Wie doet dat voor hen? Een telefoontje naar Vivare en het wordt geregeld. Het telefoonnummer is 088-0541111

Let wel: alle andere huurders moeten één en ander zelf regelen.

Verzoek aan onze leden:

Wij willen onze leden en/of de nabestaanden van onze leden vriendelijk doch dringend verzoeken om bij verhuizing of koop, overlijden of naamswijziging, dit aan ons te melden, zodat wij onze leden en adressen administratie kunnen bijwerken. Voor uw bereidwilligheid onze hartelijke dank. (Mail: hvob@outlook.com)

Bereikbaarheid Huurdersvereniging HvOB

 • Iedere 3e donderdag van maand is er een spreekuur voor onze leden, waar u voor klachten en hulp terecht kunt. Dit spreekuur wordt gehouden van 19.00-20.00 uur op ons kantoor (Verdistraat 27a Elst)
 • Telefonisch : 0481 376529 (antwoordapparaat)
 • E-mail : hvob@outlook.com

Bezoek ook eens onze website (www.huurderselstover-betuwe.nl), hierin staat actueel- en woonbond nieuws.

Een sterke huurdersvereniging staat sterker met u als lid

De HvOB is een sterke en actieve huurdersvereniging voor alle huurders van Vivare in Elst.

HvOB behartigt de belangen van huurders als het gaat om:

 • Goede en betaalbare woningen
 • Probleemloos (groot) onderhoud
 • Snelle en correcte afhandeling van klachten
 • Heldere regels over huren, wonen, service en verhuizen
 • Invloed op de samenstelling van de servicepakketten
 • Meedoen en meedenken als het gaat over een prettige woonomgeving

Indien U nog geen lid bent maar het wel wilt worden kunt U zich opgeven door een e-mail te sturen aan hvob@outlook.com (met daarin Uw naam en adres vermeld) of via onze website www.huurderselstover-betuwe.nl (uiteraard ook met vermelding van Uw naam en adres).

Het zal u duidelijk zijn dat dit zeer belangrijk is.

“SAMEN STAAN WE STERKER”

 

Brandbeveiliging

Het schrikbeeld van veel mensen is, dat er thuis brand uitbreekt . Maar de kans op brand is eigenlijk makkelijk te verkleinen zonder dat daaraan hoge kosten zijn verbonden. Dit kan door een brandmelder te plaatsen. Ons advies: Plaats een goedgekeurde brandmelder en een CO melder (koolmonoxide)!!!!

Woonbond nieuws.

Volgens Aedes gaat het gasloos en CO2-neutraal maken van de ruim 2 miljoen sociale huurwoningen 108 miljard euro kosten, bijna 52.000 euro per huis. Door de verhuurderheffing en andere belastingen hebben de corporaties hiervoor niet genoeg geld. De Woonbond vindt dat de rekening niet op het bordje van de huurders terecht mag komen.           

 

Beleggers (ver)kopen veel maar bouwen weinig.

Er gaat ontzettend veel geld om in de handel in wooncomplexen. Waarom gaat dit geld van beleggers niet naar het bouwen van nieuwe woningen?  Onderzoeksjournalist Peter Hendriks (FOLLOW THE MONEY) zocht het uit. Huurpeil analyseert daarnaast ook de prestatieafspraken en geeft tips waar huurdersorganisaties op moeten letten bij de onderhandelingen hierover.

 

Uitzettingen

Er gaan steeds meer stemmen op om te stoppen met huisuitzettingen als gevolg van huurschuld. Dat vindt ook de stichting Eropaf!, die zelfs pleit voor een verbod. 

Kosten, voor betrokkenen en voor de maatschappij, zijn volgens hen gewoon te hoog.

 

Wat is de huurcommissie?

De huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die uitspraak doet en bemiddelt tussen huurders en verhuurders in geschillen over zelfstandige woningen, kamers, woonwagens, en woonwagenstandplaatsen, Het gaat meestal om sociale huurwoningen, maar de huurcommissie behandelt ook geschillen bij woningen in de vrije sector (geliberaliseerd huurcontract) als de huurder en verhuurder daar een afspraak over hebben gemaakt. Bij de huurcommissie kun je (al dan niet via een huurteam) deze procedures starten.

 1. Je bent het niet eens met de door de verhuurder voorgestelde huurverhoging of een huurverhoging na woningverbetering.
 2. Je wilt tijdelijke huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud;
 3. Je bent het niet eens met de jaarafrekening (of het voorschotbedrag) servicekosten en nutsvoorzieningen
 1. Je wilt huurverlaging omdat de puntentelling van je woning niet klopt (deze procedure kan ten allen tijde worden ingezet) of omdat je inkomen is gedaald nadat je een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gekregen;
 2. Je wit weten wat een redelijke huurprijs is.” Dit is de toetsingsprocedure” als je die binnen de eerste zes maanden na ondertekening huurcontract in gang zet,kan een eventuele huurverlaging gelden met terugwerkende kracht”
 3. Je hebt een klacht over de gedragingen van je verhuurder (of van een persoon namens hem/haar)

Lees meer over de huurcommissie op: www.huurcommissie.nl