0481 376 529 hvob@outlook.com

Nieuwsbrief uitgave mei 2020

Beste Leden.

Omdat er een aantal activiteiten in verband met de Corana crisis stil zijn komen te liggen, brengt Uw huurdersvereniging een extra nieuwsbrief uit.Allereerst hopen wij natuurlijk dat deze virus Uw deur en die van Uw naasten voorbij gaat en spreken de wens uit: Blijft gezond en let op elkaar.

Ook in deze Nieuwsbrief beginnen we natuurlijk met een aantal standaard onderwerpen.Wilt U reageren op een woning? Het is dan belangrijk dat uw inschrijfgegevens bij Entree kloppen. Als gegevens niet kloppen, kan het zijn dat u de woning niet kunt gaanhuren. Dat zou jammer zijn. Voorkom dus teleurstelling.Controleer daarom direct via Mijn Entree uw gegevens.
Klachten over het huren bij Vivare:Als u klachten heeft over zaken als huurverhoging, onderhoud of een slechte afwikkelingvan uw problemen met Vivare, stuur dan een brief en of mail naar Vivare waarin u deklachten weergeeft, Vergeet niet een kopie hiervan aan de huurdersvereniging HVOB te sturen (mail: hvob@outlook.com).Let wel: Ook Vivare is in een “lock down”, waarin fysieke contacten met (potentiele) huurders tot een minimum beperkt wordt.

Nieuwe bestuursleden gezocht
Gezien de gemiddelde leeftijd en samenstelling (uitsluitend mannen) van het huidige bestuur zoeken wij nieuwe bestuursleden.Onze voorkeur gaat, gezien het bovenstaande, uit naar 2 vrouwen van maximaal 60 jaar (is geen harde voorkeur).Vereiste: Woonachtig in Elst en in een Vivare woning.     Enige vaardigheid op een PC (omgaan met Word en Social Media).     Interesse in de sociale huursector.Mocht U geïnteresseerd zijn dan graag een korte CV aan hvob@outlook.com
Note: Er is een vergoedingensysteem voor bestuursleden op basis van de fiscale mogelijkheden v.w.b. vrijwilligerswerk. 

Algemene ledenvergadering 2020
Normaliter vindt de ALV plaats in de 3e week van april.I.v.m. de actuele situatie kan deze natuurlijk niet plaatsvinden en omdat er nauwelijks zicht is wanneer de situatie weer genormaliseerd is heeft het bestuur van de HvOB besloten om de ALV voor 2020 te laten vervallen.Indien U wilt liggen er stukken voor U klaar (verslag vergadering 2019 en secretarieel jaarverslag 2019). Deze kunt U tijdens ons spreekuur afhalen (Verdistraat 27a, Elst).Financiële jaarrekening 2019: Onze accountant heeft de financiële jaarrekening 2019 goedgekeurd.Op de agenda zou tevens komen te staan: Bestuursverkiezing.Aftredend zijn: Theo van Beuningen (penningmeester) en Ben Hendriks (secretaris).Beide hebben zich ook herkiesbaar gesteld. Omdat we uitbreiding van het bestuur zoeken (zie verder in de nieuwsbrief) stelt het bestuur voor om beide heren te herbenoemen.           

Huurverhoging 2020
Uw huurdersvereniging  heeft een negatief advies op de huurverhoging 2020 gegeven.Samen met de huurdersvereniging Tweestromenland (HvTS), huurdersvereniging Velp-Rheden (HVR) en de Renkumse huurdersvereniging (RHV) is een negatief  advies gegeven op de door Vivare voorgestelde huurverhoging van 3.4 % voor de huurders die de streefhuur nog niet hebben bereikt.De HvOB en bovengenoemde huurdersverenigingen hadden een zeer goed onderbouwd advies, wat neerkwam op 3,1 % huurverhoging. Ook dit vonden wij fors maar verdedigbaar en het uiterste omdat de inflatie 2.6 % was. Wij vonden en vinden de voorgestelde huurverhoging van 3,4% in het kader van betaalbare huren onacceptabel. Wel zal Vivare deze huurverhoging i.v.m. de corona-crisis uitstellen met 2 maanden en pas inlaten gaan per 1 september. Dit vinden wij een prima gebaar.Ook hebben wij met bovenstaande huurdersverenigingen een negatief advies gegeven op het huurbeleid 2020 van Vivare. Vivare gaat in bijna alle huurklassen de streefhuur verhogen naar de aftoppingsgrens. Wij zijn hier op tegen omdat wij dit huurprijs opdrijvend vinden en het geen recht meer doet aan het eerdere afgesproken streefhuurbeleid. De prijs van de huur moet in overeenstemming zijn met de kwaliteit van de woning. Ondanks ons negatief advies heeft Vivare dit toch ingevoerd.Zowel de huurverhoging als wel het huurbeleid maakt huren bij Vivare flink duurder en daarmee komt de betaalbaarheid in het geding. Wij vinden dat een zorgelijke situatie.

Spreekuur huurdersvereniging HvOB
Ondanks de Corana perikelen, waarin we momenteel zitten wil de HvOB het spreekuur voortzetten. Ons kantoor biedt namelijk de mogelijkheid om op minstens 1,5 meter van elkaar te zitten. Dit spreekuur is iedere 3e donderdag van de maand van 19.00- 20.00 uur (Verdistraat 27a in Elst).Het liefst hebben we natuurlijk dat U de komende periode Uw klacht of hulpvraag per mail of telefonisch aan ons kenbaar maakt. Telefonisch: 0481 376529 (antwoordapparaat) of E-mail: hvob@outlook.comIn beide gevallen ook uw naam en adres inspreken of in mail vermelden s.v.p.