0481 376 529 hvob@outlook.com

Oprichting en Doelstelling

De voormalige ledenraad van de toenmalige Woningbouwvereniging Over-Betuwe heeft in 1998 deze onafhankelijke huurdersvereniging opgericht. Inmiddels is de WBV “Over-Betuwe” met 4 andere woningbouwverenigingen in de regio gefuseerd tot woningcorporatie Vivare.

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de huurders van de woningcorporatie Vivare Elst.

Het gaat hierbij hoofdzakelijk om het gezamenlijk belang van deze huurders.

De huurdersvereniging probeert dat te bereiken door regelmatig overleg te voeren met de woningcorporatie. Zo nodig door onderhandelen en het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken. Op deze manier ontstaat duidelijkheid voor de huurders en kan iedere individuele huurder hier ook een beroep op doen. Dit is vaak geen gemakkelijke klus. Daarom is een sterke en vooral zelfstandige huurdersvereniging in het belang van alle huurders, dus ook voor U!

Meld u daarom aan als lid van de huurdersvereniging Over-Betuwe!

Wat u van de huurdersvereniging kunt verwachten:

  • U ontvangt minimaal 1 maal per jaar onze Nieuwsbrief.
  • Jaarlijks ontvangt u de uitnodiging voor de ledenvergadering van de huurdersvereniging. U kunt met uw vragen, ideeën of klachten altijd bij de huurdersvereniging terecht – schriftelijk, of in persoon op ons maandelijkse spreekuur.

Hoe wordt u lid en wat kost het: 

Als u lid wilt worden, vul dan het formulier in, stuur een e-mail met daarin uw naam en adres of neem telefonisch contact met ons op. U krijgt dan een aanmeldings kaartje thuis gestuurd. De contributie bedraagt € 0,50 per maand .   

Huurdersvereniging Over-Betuwe is een onafhankelijke vereniging met eigen statuten en is dus geen verlengstuk van de Woningcorporatie Vivare. Deze pagina valt geheel onder de verantwoordelijkheid van huurdersvereniging Over-Betuwe.