0481 376 529 hvob@outlook.com

Over de HVOB

De oprichting en doelstelling

De voormalige ledenraad van de toenmalige Woningbouwvereniging Over-Betuwe heeft in 1998 deze onafhankelijke huurdersvereniging opgericht. Inmiddels is de WBV “Over-Betuwe” met 4 andere woningbouwverenigingen in de regio gefuseerd tot woningcorporatie Vivare.

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de huurders van de woningcorporatie Vivare Elst.

Het gaat hierbij hoofdzakelijk om het gezamenlijk belang van deze huurders.

De huurdersvereniging probeert dat te bereiken door regelmatig overleg te voeren met de woningcorporatie. Zo nodig door onderhandelen en het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken. Op deze manier ontstaat duidelijkheid voor de huurders en kan iedere individuele huurder hier ook een beroep op doen. Dit is vaak geen gemakkelijke klus. Daarom is een sterke en vooral zelfstandige huurdersvereniging in het belang van alle huurders, dus ook voor U!

Meld u daarom aan als lid van de huurdersvereniging Over-Betuwe!

Wat u van de huurdersvereniging kunt verwachten:

  • U ontvangt minimaal 1 maal per jaar onze Nieuwsbrief.
  • Jaarlijks ontvangt u de uitnodiging voor de ledenvergadering van de huurdersvereniging. U kunt met uw vragen, ideeën of klachten altijd bij de huurdersvereniging terecht – schriftelijk, of in persoon op ons maandelijkse spreekuur.

Wat doet de huurdersvereniging voor u:

Ieder jaar onderhandelt het bestuur van de huurdersvereniging met de directie over tal van zaken, o.a. over het huurbeleid.

Belangrijkste onderwerp is natuurlijk de jaarlijkse huurverhoging. Regelmatig bespreekt de huurdersvereniging met de corporatie hoe huurders betrokken worden bij het beheer en onderhoud van hun woningen en hun woonomgeving. Bij problemen of vragen over de verhouding tussen woningcorporatie Vivare en u of een bewonersgroep in uw buurt, kunt u voor advies altijd terecht bij de huurdersvereniging.

Ook staan wij open voor al uw vragen en opmerkingen omtrent het wonen in uw buurt. Waar mogelijk helpen wij u, of verwijzen wij u naar anderen die dat nog beter kunnen.

De huurdersvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Hierdoor kan de Woonbond het belang van huurders op landelijk niveau bij de politiek behartigen.

Iedere 3e donderdag van de maand houden wij spreekuur in ons kantoor Verdistraat 27a, 6661 AN te Elst van 19.00 tot 20.00 uur.

Spreekuur iedere 3e donderdag van de maand

Het HvOB spreekuur is iedere 3e donderdag van de maand van 19:00 tot 20:00 uur op het HvOB kantoor aan de Verdistraat 27a in Elst.

U kunt uw vragen en/of klachten ook mailen via onderstaand adres (met een cc naar de HvOB) klant@vivare.nl of via de website www.vivare.nl .

LET OP!!! Wij kunnen uw klacht pas behandelen als deze eerst is ingediend bij Vivare en u een kopie van de klacht bij HvOB heeft bezorgd. Als de klacht niet afdoende en/of helemaal niet is afgehandeld neem dan contact op met HvOB middels het email adres hvob@outlook.com

U kunt ons ook telefonisch bereiken onder nummer (0481) 376529. Wordt er niet opgenomen dan krijgt u het antwoord apparaat. Spreek vervolgens uw boodschap in (vermeld wel uw naam en telefoonnummer). Wij bellen u zo snel als mogelijk terug.

 

 

Met ingang van 2024 houdt Vivare weer een wekelijks inloopspreekuur in Elst.

Iedere woensdag van 14.30 uur tot 15.30 uur bent U welkom op het kantoor van de HvOB, Verdistraat 27a te Elst. 

 

Hoe wordt u lid en wat kost het: 

Als u lid wilt worden, vul dan het formulier in, stuur een e-mail met daarin uw naam en adres of neem telefonisch contact met ons op. U krijgt dan een aanmeldings kaartje thuis gestuurd. De contributie bedraagt € 0,50 per maand .   

Huurdersvereniging Over-Betuwe is een onafhankelijke vereniging met eigen statuten en is dus geen verlengstuk van de Woningcorporatie Vivare. Deze pagina valt geheel onder de verantwoordelijkheid van huurdersvereniging Over-Betuwe.