0481 376 529 hvob@outlook.com

Ook dit jaar zijn er weer Prestatieafspraken getekend door de drie betrokken partijen Vivare, de Gemeente Rheden en de Huurdersvereniging Rheden , wij hopen dat we, door samen op te trekken de gestelde Ambities waar te maken, SAMEN zijn we sterker,