0481 376 529 hvob@outlook.com

Publicaties

Statuten HvOB
Huishoudelijk-reglement HvOB
Jaarverslag 2022
Nieuwsbrief
oktober 2023
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2024
Onderhoudspartner riolering
Inloopspreekuur Vivare
Winnaar
Leefbaarheids-
award
‘De Regelaar’
Tijdelijk Noodfonds Energie
Dimitri Horsthuis-Tangelder wethouder Wonen gemeente Overbetuwe