0481 376 529 hvob@outlook.com

Vóór 1juli moeten verhuurders een afrekening aan huurders verstrekken waarin staat welke servicekosten
zij daadwerkelijk hebben gemaakt.
Voor huurders hét moment om te checken of de servicekosten kloppen
l- Wat zijn servicekosten?
Welke diensten en activiteiten de verhuurder aan jou levert,
moet vastgelegd zijn in het huurcontract. Wettelijk gezien moeten ze ‘redelijk’ zijn.
De meest voorkomende servicekosten zijn:
. huismeester (salaris, huisvesting, materialen);
. kosten voor verbruik van gas, water, elektra of warmte als de levering
hiervan via de verhuurder verloopt;
. collectieve glasverzekering via de verhuurder;
. kleine herstellingen, de onderhoudsklusjes die wettelijk voor rekening van de huurder zijn,
bijvoorbeeld kleine reparaties aan sloten en kranen (de verhuurder kan die verantwoordelijkheid van de huurder overnemen en ze via een ‘onderhoudsabonnement’ verrekenen in de servicekosten);
. administratiekosten van de overeengekomen services;
. meubilering en stoffering;
. verwarming, verlichting elektra en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten.
Let op: de opbrengst van zonnepanelen op een gemeenschappelijk dak moet in mindering worden
gebracht op de gemeenschappelijke elektrakosten.
Zaken die niet via de servicekosten verhaald mogen worden op huurders
zijn onder andere kosten voor zorg, zoals voor maaltijdverstrekking,
verpleging en een alarmservice. Deze kosten worden meestal overeengekomen in een apart ‘zorgcontract’.
2 Wanneer zijn servicekosten ‘redelijk’?
Een verhuurder mag op servicekosten geen winst maken.
Als een huurder via het voorschotbedrag meer heeft betaald dan de werkelijk gemaakte kosten, moet de verhuurder met de
afrekening dat teveel betaalde terugstorten aan de huurder. De servicekosten moeten bovendien redelijk zijn.
Is dat niet het geval, dan kunnen huurders de afrekening van de servicekosten steeds per servicekostenjaar (‘boekjaar’) laten toetsen door de Huurcommissie of de kantonrechter in het geval van vrije sector huurders.
Zo’n verzoek kan bijvoorbeeld succesvol zijn als de verhuurder hoge schoonmaakkosten in rekening brengt,
terwijl er veel minder wordt schoongemaakt dan afgesproken.
Huurders moeten in zo’n geval goed bijhouden (en melden) wanneer de schoonmaker niet is geweest.
3 Gelden er andere regels als ik een vrije sector woning huur?
Nee. Ook met een hogere zogeheten ‘geliberaliseerde’ huurprijs
(je woning is geen sociale huurwoning) heb je recht op een jaarlijkse afrekening van de servicekosten.
Én op inzage in de onderliggende nota’s en contracten.
Je mag ook een verhoging van het voorschotbedrag weigeren zolang er geen
afrekening is verstrekt.
Het verschil met sociale huurders is datje niet naar de Huurcommissie kunt stappen.
Als er iets niet klopt met de servicekosten en je een geschil hebt met je verhuurder,
zal je dat rechtstreeks moeten voorleggen aan de kantonrechter.
Overigens kun je als vrije sector huurder wél een beroep doen op de Huurcommissie als
je dit met je verhuurder afspreekt.