0481 376 529 hvob@outlook.com

Wij geven stapsgewijs onze woningen een “warme jas”. Zo maken we steeds meer woningen energiezuinig. Zoals u weet zou Vivare per 2022 voor deze maatregelen een huurverhoging gaan vragen. In deze brief leest u het goede nieuws dat wij hiervan afzien.

Nationale Prestatieafspraken
Het Rijk schaft per 1 januari 2-23 de verhuurdersheffing af. Aan de afschaffing van de verhuurdersheffing zijn afspraken gekoppeld, dit zijn de Nationale Prestatieafspraken. Op 30 juni 2022 tekenden Aedes, de Woonbond, de VNG en de minister voor VRO deze Nationale Prestatieafspraken. Onderdeel van de afspraken is dat corporaties vanaf 1 januari 2023 voor isolatiemaatregelen geen huurverhoging meer gaan vragen. Vivare wil naar deze afspraken handelen en heeft daarom haar beleid voor het vragen van huurverhoging bij verduurzamingsprojecten aangepast.

Per direct met terugwerkende kracht geen huurverhoging verduurzamingsprojecten
Om al onze huurders zo gelijk mogelijk te behandelen, gaan wij hierin een stap verder dan afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken. De Raad van Bestuur van Vivare heeft besloten om per direct en met terugwerkende kracht geen huurverhoging te vragen bij al onze verduurzamingsprojecten. Dit betekent dat ook huurders waarvan de woningen in 2022 verduurzaamd zijn of worden geen huurverhoging krijgen.

Vivare
A. van den Bosch
Bestuurder