0481 376 529 hvob@outlook.com

Uit onderzoek blijkt dat mensen die tussen 2012 en 2016 huurtoeslag moesten terugbetalen, mogelijk ook gedupeerd zijn, zo laat de Belastingdienst weten. De Woonbond wil met het meldpunt meer zicht krijgen op de problemen bij huurtoeslagontvangers. Huurders van wie de toeslag onterecht is stopgezet of die ten onrechte terug moesten betalen moeten snel geholpen worden door de overheid.

Problemen voor mensen met kleine beurs

Huurders die huurtoeslag ontvangen zijn vaak sterk afhankelijk van deze tegemoetkoming in de woonkosten. Als dat ten onrechte wegvalt of als ze grote bedragen terug moeten betalen komen deze mensen met een kleine beurs snel in de problemen. We roepen huurders op deze problemen bij ons te melden.’

Herstel pas in 2022

Op de website van de Belastingdienst staat te lezen dat een herstelregeling voor deze groep pas in 2022 in werking treedt. Zo’n 1,3 miljoen huurders hebben recht op huurtoeslag. Eerder bleek al dat de Belastingdienst een te strenge lezing hanteerde van het ‘verworven recht’ waardoor huurders vanwege een hoge huur ten onrechte geen huurtoeslag kregen. Mede dankzij inzet van de Woonbond is dat inmiddels aangepast.

Bron Woonbond