0481 376 529 hvob@outlook.com

Sociale huurwoningen in Arnhem.

Sociale huurwoningen in Arnhem.© Omroep Gelderland

Je moet in Gelderland gemiddeld ruim 18 jaar ingeschreven staan bij een woningcorporatie, wil je kans maken op een woning. Maar de verschillen zijn groot: zo wacht je in Beuningen maar liefst 21 jaar, maar ben je in Winterswijk na 1 jaar al bijna aan de beurt.

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland naar alle verhuurde woningen van Gelderse woningcorporaties. Wie kans wil maken op een sociale huurwoning, moet lang ingeschreven staan. Dat is althans het bestaande beeld.

Of dat klopt voor jouw gemeente, vind je hier:

Opvallend is dat de top tien van plekken waar je het langst moet wachten, gedomineerd wordt door gemeenten rondom de grote steden Nijmegen en Arnhem. Denk bijvoorbeeld aan Beuningen, Wijchen, Duiven en Renkum.

“In zulke dorpen heb je vaak weinig sociale huurwoningen en relatief wat oudere mensen die er een woning zoeken. Die hebben dan vaak al een bepaalde inschrijfduur opgebouwd”, verklaart Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. “Ook heb je in die dorpen vaak meer eengezinswoningen. Daar zijn er wat minder van en daar blijven mensen lang wonen, dus daar moet je langer op wachten.”

‘Ouderen hebben hogere meettijd’

Zoek je in Beuningen een sociale huurwoning, dan ben je echt de pineut. Daar moet je 21 jaar ingeschreven staan om kans te maken. Woningcorporatie Woonwaarts stelt in een reactie dat deze ‘meettijd’ alleen weinig zegt. “Mensen die doorstromen naar een andere woning, houden hun meettijd. Dus bij iedere verhuizing is hun meettijd hoger. In plaatsen waar vooral ouderen wonen, zoals in Beuningen, is de gemiddelde meettijd daardoor hoger.”

Tot 2030 wil Woonwaarts nog zo’n 250 sociale huurwoningen bijbouwen in Beuningen. Daarnaast wil de corporatie senioren vaker voorrang geven, zodat er weer een grotere eengezinswoning vrijkomt. “Daardoor hebben andere woningzoekenden kans op een passende woning.”

Gemeenten zonder meettijd

Opvallend is dat Wageningen geen inschrijfduur kent. Kijkend naar de achterliggende data blijkt dat alle woningen, waarop je in eerste instantie met je inschrijfduur kans maakte, uiteindelijk naar mensen met voorrang zijn gegaan. Op vragen van Omroep Gelderland hierover kwam, ook na herhaaldelijk aandringen, geen antwoord.

Ook Aalten kent helemaal geen inschrijfduur. Dat komt omdat daar alle woningen worden verloot en iedereen dus evenveel kans maakt.

Verantwoording

Omroep Gelderland verzamelde informatie van verhuurde woningen in Gelderland door Gelderse woningcorporaties. Die worden gepubliceerd op de gezamenlijke websites van de samenwerkingsverbanden, zoals Entree of Huren Noord-Veluwe.

In totaal ging het om data van meer dan 15.000 woningen over een periode van 5 tot 14 maanden. Woningstichtingen hanteren verschillende regels voor voorrang, urgentie of directe bemiddeling. Voor een goede vergelijking zijn deze allemaal geschaard onder dezelfde noemer: voorrang.